Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Disertační práce - formální náležitosti

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.