Habilitace a jmenovací řízení

Údaje o zahájení řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání vědeckých rad

Údaje o ukončení řízení


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.