Koronavirus - souhrnné informace

Nepřehlédněte

Aktuality

18. 9. 2020

Na základě epidemiologické situace a v souladu s příkazem rektora č. 16/2020 Ke snížení rizika nákazy koronavirem je od 21.9.2020 do odvolání pozastavena veškerá kontaktní výuka a přechází do distanční formy. Veškeré informace o formě a místě konání distanční výuky budou vždy uvedeny u daného předmětu v Moodle nebo Courseware. On-line distanční výuka bude probíhat v čase vymezeném standardním rozvrhem pomocí nástroje zvoleného vyučujícím.

16. 9. 2020

Od 16. 9. vstupuje v platnost

Dokumenty na které se Metodický pokyn odkazuje jsou primárně dostupné pouze vedoucím pracovišť. Seznam předmětů vyučovaných vzdálenou formou bude průběžně zveřejňován na této stránce. Veškeré informace k formě výuky zapsaného předmětu naleznou studenti v systému Moodle nebo CourseWare.

15. 9. 2020

Od 14. 9. vstupuje v platnost

11. 9. 2020

Od 11. 9. vstupuje v platnost

5. 6. 2020

Od 5. června vstupuje v platnost

2. 6. 2020

Od 2. června vstupuje v platnost

25. 5. 2020

Od 25. května vstupuje v platnost

18. 5. 2020

Od 18. května vstupuje v platnost

10. 5. 2020

Od 11. května vstupuje v platnost DODATEK č. 1 K PŘÍKAZU REKTORA č. 10/2020 (současná přítomnost nejvýše 15 osob v místnosti při výuce, studenti ze zahraničí)

8. 5. 2020

Od 11. května vstupuje v platnost DODATEK č. 1 K PŘÍKAZU REKTORA č. 09/2020 (současná přítomnost nejvýše 15 osob v místnosti při zkoušce)

5. 5. 2020

Od 4. května vstupuje v platnost příkaz rektora č. 10/2020. Je možné vést laboratorní, či seminární výuku kontaktním způsobem za přítomnosti nejvýše 5 osob, pokud se na tom obě strany domluví. Postup registrace a přístupu do budov FEL bychom nechali ve stejném režimu, v jakém to bylo pro studenty posledních ročníků. V tomto dokumentu (přístupno zaměstnancům a studentům FEL) naleznete postup pro přístup studentů FEL na konzultace a do laboratoří.

4. 5. 2020

Příkaz děkana č. 2 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na ČVUT FEL v r. 2020.

28. 4. 2020

Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislost s opatřeními ke COVID.

20. 4. 2020

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšel Dodatek č. 5 k příkazu rektora č. 07/2020.

7. 4. 2020

Přístup externích osob do objektů FEL

V zájmu snížení rizika kontaminace prostor fakulty je po dobu platnosti nouzového stavu nutné minimalizovat přístup externích osob. Kromě zaměstnanců pošty, zásilkových firem, Energocentra, obsluhy nápojových/potravinových automatů a pracovníků nezbytných k řešení provozních havárií, je přístup dalších osob možný jen se souhlasem člena vedení fakulty. Všechny osoby jsou povinny v prostorách fakulty používat ochranné pomůcky dle specifikace MZ ČR.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

6. 4. 2020

Přidána informace pro studenty.

2. 4. 2020

Informace ohledně odevzdání závěrečných prací a SZZ

 1. Květnový termín odevzdání diplomových a bakalářských prací se nemění, tedy do 22. 5. 2020.
 2. Uvědomujeme si, že mnozí z vás budou mít problémy závěrečnou práci v termínu dokončit. Druhý letní termín odevzdání závěrečných prací je do 14. 8. 2020. Pokud nestihnete odevzdat BAP/DIP do 22. 5. 2020, napíšete před 22. květnem 2020 žádost o náhradní termín odevzdání do 14.8.2020 mailem svému vedoucímu práce. Ten vám odpoví a vy svou žádost včetně odpovědi vedoucího práce přepošlete své studijní referentce, která pak vše s vámi vyřídí.
 3. Po každém zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce je možné povolit pouze jeden náhradní termín jejího odevzdání. Studentům, kteří mají bakalářskou/diplomovou práci zapsánu aktuálně již podruhé, proto velmi doporučujeme zvážit, zda raději nepožádat o náhradní termín odevzdání práce až na 5. 1. 2021.
 4. Bakalářské státní zkoušky a obhajoby proběhnou ve dvou termínech: 8. 6. - 18. 6. 2020 a 31. 8. - 11. 9. 2020 (pokud odevzdáte práci v květnovém termínu, budete dělat SZZ v červnu, pokud v srpnovém termínu, budete dělat SZZ v září).
 5. Magisterské státní zkoušky a obhajoby proběhnou také ve dvou termínech: 8. 6. - 26. 6. 2020 a 31. 8. - 11. 9. 2020 (pokud odevzdáte práci v květnovém termínu, budete dělat SZZ v červnu, pokud v srpnovém termínu, budete dělat SZZ v září).
 6. Výše uvedené platí, pokud bude kontaktní výuka obnovena nejpozději 1. 6. 2020. Pokud ne, může dojít k změně termínů.

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

28. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

20. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

18. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

13. 3. 2020

Studijní oddělení je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeno. Prosíme studenty, aby své studijní referentky kontaktovali výhradně mailem. Žádosti posílejte buď naskenované mailem nebo poštou.

Březnové promoce se bohužel s ohledem na stávající situaci ruší, přesouvají se na srpen, a to konkrétně na 26. – 28. srpna 2020.

Informace pro vyjíždějící studenty FEL a studenty FEL, kteří již na výjezdu jsou:

 • Dotazy prosím směrujte na Otakara Vlčka (vlcekota@fel.cvut.cz)
 • Vaše problémy s výjezdem, které způsobily restrikce ohledně koronaviru, budeme řešit individuálně a vyjdeme vám v maximální míře vstříc. Studenti, kteří měli v nejbližší době vyjet a nemohou, mohou být ještě zapsáni na FEL do aktuálního semestru. Prosím kontaktujte nás.

9. 3. 2020

 • Tento týden do 15. 3. 2020 je pozastavena veškerá výuka a to i v distanční formě. Nebráníme individuálním nekontaktním konzultacím (např. nad závěrečnými pracemi, projekty, atd.). Učitelé nesmí v tomto období zadávat úkoly studentům a individuální konzultace v tomto období nesmí nikterak zasáhnout do podmínek získání zápočtu a splnění ukončení předmětu.

 • V týdnu od 16.3. do 22. 3. 2020 bude probíhat testování vzdálené výuky na fakultou podporovaných platformách.

 • Pokud se od 23. 3. 2020 plně neobnoví normální režim výuky, přejdeme k tomuto datu k distanční výuce, s veškerými povinnostmi pro studenty z toho vyplývajícími. Tyto povinnosti budou definovány u každého předmětu v Moodle nebo CourseWare.

 


11. 3. 2020

Důvody opatření omezení výuky a podrobnější vysvětlení

Vážené kolegyně, kolegové. 

Víme, že mnoho učitelů má již v současné době připraveno téměř vše pro vzdálenou výuku a mnozí to již realizovali a realizují. Mnozí naopak nemají připravené téměř nic a musí na tom teprve intenzivně pracovat. Pro studenty je velice zmatečné (soudě dle jejich odezvy), že vzdálená výuka neprobíhá jednotně a řízeně. Abychom celý proces sjednotili, musíme dát čas učitelům, aby se na danou situaci připravili. Teprve potom jednotně spustit vzdálenou výuku.

Podstatným důvodem proč nemůžeme naplno spustit vzdálenou výuku hned, jak by si mnozí přáli, je fakt, že mnoho studentů musí nejprve vyřešit své životní problémy, které jim daná omezení přinesly. Kolegyně a kolegové se např. musí vystěhovat z kolejí, jet domů, zajistit si internetové připojení apod. Proto nechceme, aby se v této době studenti jakýmkoli způsobem postihovali za neplnění studijních povinností. Těžko můžeme po někom chtít, aby vypracovával a odevzdával úkoly, sledoval on-line přednášky, když má plnou hlavu starostí s mnoha restrikcemi, které jim “koronavirus” připravil. Je třeba dát všemu čas.

Nechceme však Ty z vás, kteří máte již vzdálenou výuku připravenou omezovat. Se studenty komunikujte, ale prosím mějte na paměti výše uvedené. Zpřístupněte studentům videa, podklady i úkoly, ale nevyžadujte, prosím, po studentech plnění povinností do 23. 3. 2020. Pak naostro spustíme vzdálenou výuku.

Ti z vás, kteří máte bohaté zkušenosti se vzdálenou výukou, nabídněte, prosím, pomocnou ruku svým kolegům, kteří v této oblasti nemají takové zkušenosti. Mnozí tak již dělají, za což jim mnohokrát děkujeme.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

10. 3. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s příkazem rektora č. 07/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem Vám zasíláme bližší informace ohledně přerušení výuky na ČVUT v Praze.

1) Tento týden do 15. 3. 2020 je pozastavena veškerá výuka a to i v distanční formě. Nebráníme individuálním nekontaktním konzultacím (např. nad závěrečnými pracemi, projekty, atd.). Učitelé nesmí v tomto období zadávat úkoly studentům a individuální konzultace v tomto období nesmí nikterak zasáhnout do podmínek získání zápočtu a splnění ukončení předmětu. V tomto týdnu probíhá mapování potřeb kateder k zajištění vzdálené výuky.

2) V týdnu od 16. 3. do 22. 3. 2020 bude probíhat testování vzdálené výuky na fakultou podporovaných platformách (viz níže). Realizaci výuky předpokládáme jednou z níže uvedených forem:

 • Využití nahraných přednášek na YouTube.
 • YouTube - bude zajištěno streamování z vybraných místností, varianta je vhodná zejména pro největší předměty. Omezení kapacity dané technickým vybavením.
 • Zoom.us - nástroj pro obousměrné streamování v režimu webinář s možností interakce účastníků, podporuje roli přednášejícího a studentů (např. přihlašování s dotazy), vhodné zejména pro středně velké předměty. Omezení kapacity počtem nakoupených licencí, lze však navýšit.
 • Teams - nástroj pro psanou komunikaci a on-line meetingy (studenti i vyučující jsou si v konferenci rovni), vhodné pro menší předměty. Jedná se o ČVUT nástroj, předpokládáme vytvoření týmů pro všechny předměty vyučované v letním semestru.    
 • Aplikace Moodle a realizace kurzu
 • Zadávání domácí práce a komunikace se studenty prostřednictvím emailu.
 • Nutná kontaktní výuka, např. laboratorní měření, proběhne po skončení tohoto omezení.

Dále bude testována platforma Google Hangouts - možné  využití v rámci dočasného rozšíření licence ze strany Google. Fakulta však nedokáže zajistit uživatelskou podporu.

Vyučující po dohodě s vedoucím katedry vybere vhodnou formu vzdálené výuky, o které informuje studenty v Moodle nebo CourseWare.

Pracujeme na způsobu zpřístupnění odkazů, popisů a návodů na jednotlivé služby tak, aby se mohlo přejít na plný provoz vzdálené výuky. SVTI zajišťuje technické prostředky pro realizaci nahrávání a streamingu přednášek. Konkrétní pokyny budou uvedeny na níže odkazovaném webu.

3) Pokud se od 23. 3. 2020 plně neobnoví normální režim výuky, přejdeme k tomuto datu k vzdálené výuce, s veškerými povinnostmi pro studenty z toho vyplývající.  Tyto povinnosti budou definovány u každého předmětu v Moodle nebo CourseWare.

Podrobnější informace naleznete na této webovské stránce, která bude průběžně aktualizována. Prosím, abyste si tuto stránku alespoň jednou denně otevřeli a prostudovali nové informace.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

Dle rolí

Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.