Pro naše uchazeče ze středních škol

Studium na vysoké škole nezačíná ani první přednáškou, ani zápisem do studia, ani podáním přihlášky, ale už dávno předtím, v době rozhodnutí, v době přípravy na studium. Ve všech fázích příchodu na vysokou školu vám elektrofakulta ČVUT nabízí účinnou pomocnou ruku.

A jak to řešíme? Nabízíme studentům kurzy a speciální akce šité na míru v různých fázích kontaktu s fakultou, od projevení zájmu o studium a podání přihlášky, přes přijímací zkoušku až po studium v 1. ročníku:

1 Rozhodování, jaký studijní program si zvolit

FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky na druhý a další bakalářský program, na který se přihlásíte.

Robosoutěž
máte zájem o studium na FEL v programu Kybernetika a robotika? Pak je to pro vás. (hlinovsm@fel.cvut.cz)

Korespondenční seminář MOROUS
máte zájem dozvědět se více o umělé inteligenci, robotech a inteligentních přístrojích? Zapojte se do celoroční korespondenční soutěže pro SŠ studenty. Vybraní řešitelé se navíc mohou zúčastnit zcela zdarma našeho jarního týdenního soustředění s odborným i volnočasovým programem a podzimního víkendového setkání v Praze. Vhodné pro studenty informatiky a robotiky (seminar@morous.fel.cvut.cz)

HAPKY Hry, Algoritmy, Programy a jiné hrátKY
naprogramujte řešení úloh a náš automatický systém vám ihned sdělí, zda je správné! Vhodné pro zájemce o studium informatiky, začátečníky v programování a mírně pokročilé. (petr.posik@fel.cvut.cz)

Biomedicínské dny
zveme všechny zájemce o studium biomedicíny na FEL na naše Biomedicínské dny (21. 5. a 3. 12. 2019). Rádi se s vámi setkáme, povíme vám o studiu na fakultě, o našem biomedicínském výzkumu a společně nahlédneme do některé z našich laboratoří. Zveme vás také na večerní neformální setkání, které doprovází živá hudba v podání kapely SETOPLETE (cmejla@fel.cvut.cz)

OI Intro
je akce programu Otevřená informatika určená všem zájemcům o studium. Probíhá v den přijímacích zkoušek a zváni jsou jak účastníci přijímaček, tak ti, kteří byli přijati na průměr. Na akci prezentujeme projekty jednotlivých výzkumných týmů a vy se tak neformálně seznámíte s dalšími studenty a budoucími pedagogy. Kromě maličkostí na památku si odnesete i kontakty na spolužáky nebo nabídku spolupráce formou brigády (karolina.poliakova@fel.cvut.cz)

2 Příprava na přijímací zkoušku

speciální kurzy matematiky a fyziky

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ (videozáznam)
specialní on-line kurz matematiky, který můžete studovat v pohodlí svého notebooku (habala@fel.cvut.cz)

Přípravné kurzy matematiky a fyziky
budete od září studovat v prvním ročníku na ČVUT a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Pak volte dvoutýdenní intenzivní přípravný kurz, který probíhá před začátkem zimního semestru.
Připravujete se na maturitu či přijímací zkoušku na vysokou školu technického zaměření? Pak pro Vás pořádáme během letního semestru čtrnáctidenní přípravný kurz (blahova@fel.cvut.cz)

3 Po přijetí

doplňování "mezer" ve znalostech matematiky, fyziky, programování, jazyků, aby klíčové studium v 1. semestru (které je zásadní pro úspěšné dokončení studia - přechod na vysokoškolský systém), tedy v době prázdnin

Letní programátorské akce - bootcamp
podpora studentů s malými, či žádnými předchozími zkušenostmi s programováním, ale také zvýšení zájmů a motivace studentů již zkušených. (seredlad@fel.cvut.cz)

Kurz praktické elektroniky
kurz je určen především pro nově přijaté studenty programu Kybernetika a robotika, kteří nemají praktické zkušenosti s mikroprocesory, elektronickými součástkami a obvody, jejich sestavováním a oživováním. Kurz probíhá v týdenních turnusech v září. K akci se v r. 2020 připojí i další studijní programy. Kurz se plánuje na září 2020 (podle „Covid 19 situace“) v jednom nebo dvou týdenních turnusech. Aktuální informace - na stránce kurzu KPE 2020. (holubjan@fel.cvut.cz)

4 Seznamování s fakultou

důležitou složku společenského soužití studentů jsou doplňovací odborné kurzy, probíhají kromě Prahy i v krásném prostředí táborového sportovního areálu na břehu Orlické přehrady v týdenních kurzech ve spolupráci s našimi tělocvikáři

Seznamovací kurzy v Temešváru
máte zájem získat popř. rozšířit si vědomosti a praktické dovednosti v některých vybraných sportech např. tenisu, volejbalu, kanoistice, frisbee atd. a současně si před nástupem do 1. semestru zopakovat matematiku? Chcete se současně seznámit se svými spolužáky? Pak neváhejte a přihlaste se na týdenní kurzy na Temešváru. (pilarcik@fel.cvut.cz, Jitka.Drahoradova@utvs.cvut.cz)

Letní brigády pro nově přijaté studenty OI
nově přijatým studentům programu Otevřená informatika nabízíme možnost placené brigády na našich katedrách. Ještě před nástupem do školy se seznámíte s učiteli, poznáte výzkumníky a naučíte se něco nového přímo v laboratořích. Délka brigád je 2-4 týdny podle vašich časových možností a zkusíte si třeba úpravu webových stránek, implementaci programovacího jazyka nebo malý výzkumný projekt. (karolina.poliakova@fel.cvut.cz)

„OI Buddy“program
pro nově přijaté studenty Otevřené informatiky nabízíme tzv. „OI Buddy“ program. Do něj se můžou přihlásit všichni, kdo mají zájem o propojení se stávajícími studenty ještě před začátkem školního roku. Každý dostane přiděleného svého buddyho, který mu bude k dispozici elektronicky či osobně, aby předával informace o průběhu studia, dění na škole a povinnostech. Zkrátka abyste byli informovaní ještě před tím, než začnete studovat na vysoké škole, a vše proběhlo hladce. (karolina.poliakova@fel.cvut.cz)

Elektrotechnická olympiáda
jde o již 8. ročník vědomostní soutěže pro středoškolskou mládež. Soutěž je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Sestává ze dvou etap a následného finále. Na vítěze čekají zajímavé finanční odměny. (dusan.maga@fel.cvut.cz)

EK start
byli jste přijati na program EK? Chcete získat představu o studiu nebo se jen seznámit s kolegy? Pro zájemce nabízíme ve spolupráci s IBM IoT laboratoř zaměřenou na využití cloudových technologií. Součástí akce bude i série přednášek na témata související s náplní studia EK. (viteks@fel.cvut.cz)

FEL Camp 2019
4denní stanový tábor na břehu Orlické přehrady pro studenty středních škol a studenty přijatými do 1. ročníku studijních programů EK a EEM. Na táboře budou studenti plnit zábavnou formou různé úkoly z oblasti elektrotechniky a ICT v přírodním prostředí ve stylu extrémních podmínek – ztroskotání v přírodě, změna podmínek po katastrofě apod. (kocurz1@fel.cvut.cz)

Seminář a letní škola kybernetické bezpečnosti
aktivity zaměřené na rozvoj studentů SŠ v oblasti počítačových sítí s důrazem na kybernetickou bezpečnost. Studenty čekají dva na sebe navazující moduly skládající se z ONLINE KURZU – 8 dvouhodinových lekcí, kterých se student/ka může účastnit z pohodlí domova (termín květen 2019) a LETNÍ ŠKOLY – dvoudenní prakticky zaměřené laboratoře na procvičení znalostí z online kurzu (termín srpen 2019). Cílem těchto aktivit je seznámit studenty nejen s teoretickým základem, ale i umožnit jim vyzkoušet si vše v praxi, na technologiích, které nejsou běžně dostupné. Veškeré vyučování bude probíhat pod dozorem certifikovaných lektorů se zkušeností z praxe. (burcik@itu.fel.cvut.cz)

Nabídka letních brigád pro nově přijaté studenty
určeno především pro nově přijaté studenty programu Kybernetika a robotika - Pomoc s přípravou HW na letové experimenty, Provádění subjektivních testů srozumitelnosti, Ověření činnosti výukového kitu Analog System Lab Kit. (holubjan@fel.cvut.cz)

5 Studium v 1. ročníku

nepomíjíme ani doplňovací kurzy během 1. semestru

Bezpečná matematika a bezpečná fyzika
paralelní výuka matematiky a fyziky zaměřená jak na doplnění středoškolské látky, tak i na typové příklady z vysokoškolské látky, které studentům tradičně dělají u zkoušek problémy (blahova@fel.cvut.cz)

 

Ukazuje se, a studenti vyšších ročníků vám to jistě potvrdí, že aktivní využití těchto nabízených možnosti "sebedovzdělávání" a kontaktů s fakultou jednoznačně pomohlo, resp. odstartovalo úspěšné studium na fakultě. Studenti 1. ročníku dokonce na setkání s děkanem fakulty uvádějí, že z absolvovaných kurzů a dalších aktivit "žijí" po celou dobu studia:

  • dovzdělali se v oblastech, které na střední škole chyběly či byly minimální
  • poznali, kde mají slabá místa ve způsobu učení, a odstranili je
  • stali se součásti studentské komunity a života v ní a úspěšně do ní zapadli, poznali hned na začátku studia mnoho dobrých kamarádů a kamarádek
  • rychle se na fakutě zorientovali v předpisech a organizaci studia
  • lehce se přenesli přes "šok" z jiného způsobu studia a byli schopni poznat, co je důležité pro úspěšné studium a co je zbytečné, a tak se úspěšně "přenesli" do 2. semestru, resp. 2. ročníku

Je tedy na vás, zda tyto nabídky elektrofakulty využijte či nikoli. Kurzů je dost, často se i překrývají, hledáme řešení, aby se na všechny studenty dostalo podle jejich přání.

Elektrofakulta ČVUT je fakulta prestižní, náročná a pro studenty velice vstřícná. Její zásadou je, že se pracovitý, zvídavý a aktivní student střední školy se zájmem o studium  nejen na fakultu dostane (musí se ovšem přihlásit :-), ale fakultu i úspěšně vystuduje. Studium na fakultě je náročné, ale zkušení učitelé fakulty vědí, kde jsou "úzká", nebezpečná místa v procesu studia a přípravy na něj a jsou schopni studentům pomoci. Zcela samozřejmě je tato pomoc individualizovaná, cílená na potřeby toho kterého studenta. Víme například, jak pomoci studentovi, který se nesetkal s programováním, víme co potřebuje student, který nemá zcela pevné základy v matematice, pomůžeme studentům se slabší znalostí angličtiny, či studentům, kteří na střední škole neměli fyziku apod. Všechny odborné akce se také diferencují jak podle střední školy (gymnázia, průmyslovky…), tak podle stupně znalostí (začátečník, pokročilý).

Pracovnice Informačního centra Studijního oddělení, Mgr. I. Pilarčíková, Ph.D. (pilarcik@fel.cvut.cz) je připravena vám poradit, který kurz či akce je pro vás nejvhodnější, v jaké době, na jaké úrovní apod.

Mnoho štěstí při výběru studijního programu, při přijímacím řízení a při studiu v 1. ročníku přeje

 

Ivan Jelínek
proděkan pro bakalářské studium

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.