Pro naše uchazeče ze středních škol

Studium na vysoké škole nezačíná ani první přednáškou, ani zápisem do studia, ani podáním přihlášky, ale už dávno předtím, v době rozhodnutí, v době přípravy na studium. Ve všech fázích příchodu na vysokou školu vám elektrofakulta ČVUT nabízí účinnou pomocnou ruku.

A jak to řešíme? Nabízíme studentům kurzy a speciální akce šité na míru v různých fázích kontaktu s fakultou, od projevení zájmu o studium a podání přihlášky, přes přijímací zkoušku až po studium v 1. ročníku:

1 Rozhodování, jaký studijní program si zvolit

FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky na druhý a další bakalářský program, na který se přihlásíte.

ETC- Embedded Technology Club
ETC je klub pro studenty středních škol a zájemce z ČVUT. Náplní jsou základy elektroniky a číslicové techniky, realizace embedded systémů s 32 – bitovými procesory a jádrem ARM Cortex – M. Více informací (fischer@fel.cvut.cz, burcik@fel.cvut.cz)

Robosoutěž
máte zájem o studium na FEL v programu Kybernetika a robotika? Pak je to pro vás. (hlinovsm@fel.cvut.cz)

Korespondenční seminář MOROUS
máte zájem dozvědět se více o umělé inteligenci, robotech a inteligentních přístrojích? Zapojte se do celoroční korespondenční soutěže pro SŠ studenty. Vybraní řešitelé se navíc mohou zúčastnit zcela zdarma našeho jarního týdenního soustředění s odborným i volnočasovým programem a podzimního víkendového setkání v Praze. Vhodné pro studenty informatiky a robotiky (seminar@morous.fel.cvut.cz)

HAPKY Hry, Algoritmy, Programy a jiné hrátKY
naprogramujte řešení úloh, vhodné pro začátečníky v programování, zájemce o studium informatiky (svobodat@fel.cvut.cz)

Vánoce s fyzikou
není to nuda, těšit se na Vánoce pořád stejně? A co se dostat do vánoční nálady trochu jinak? Můžete přijít na vánoční posezení k nám a odejdete krásnější o znalosti, které si odnesete (blahova@fel.cvut.cz)

Physical computing pro středoškoláky čili Bastlení pro mladé inovátory
Institut intermédií FEL ČVUT nabízí čtyřdenní kurz pro studenty středních škol zaměřený na Physical computing. Účastníci kurzu se naučí programovat jeden z mnoha programovatelných mikropočítačů. Naučí se ho používat ke generování zvuku i zpracování dat sesbíraných pomocí senzorů a základní interakci. Kurz umožní účastníkům nahlédnout do oblasti kreativního světa a uměleckotechnických aplikací. (katerina.mikulcova@fel.cvut.cz)

2 Příprava na přijímací zkoušku

speciální kurzy matematiky a fyziky

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ (videozáznam)
specialní on-line kurz matematiky, který můžete studovat v pohodlí svého notebooku (habala@fel.cvut.cz)

Přípravné kurzy matematiky a fyziky
budete od září studovat v prvním ročníku na ČVUT a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Pak volte dvoutýdenní intenzivní přípravný kurz, který probíhá před začátkem zimního semestru.
Připravujete se na maturitu či přijímací zkoušku na vysokou školu technického zaměření? Pak pro Vás pořádáme během letního semestru čtrnáctidenní přípravný kurz (blahova@fel.cvut.cz)

KURZmat FEL - bude aktualizováno
příprava a opakování (nejen) na přijímací zkoušku z matematiky. Především uchazečům o studium na FEL, ale i dalším zájemcům, nabízíme přípravný kurz matematiky, těsně před konáním přijímací zkoušky v mimořádném termínu (září 2018) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů. Termín konání pravděpodobně poslední týden v srpnu 2019 (upřesníme později). (nemecek@math.feld.cvut.cz)

3 Po přijetí

doplňování "mezer" ve znalostech matematiky, fyziky, programování, jazyků, aby klíčové studium v 1. semestru (které je zásadní pro úspěšné dokončení studia - přechod na vysokoškolský systém), tedy v době prázdnin

Letní programátorské akce - bootcamp
podpora studentů s malými, či žádnými předchozími zkušenostmi s programováním, ale také zvýšení zájmů a motivace studentů již zkušených. (jiri.vokrinek@fel.cvut.cz)

Kurz praktické elektroniky
kurz je určen především pro nově přijaté studenty programu Kybernetika a robotika a programu Elektrotechnika, energetika a management, kteří nemají praktické zkušenosti s mikroprocesory, elektronickými součástkami a obvody, jejich sestavováním a oživováním. Kurz probíhá v týdenních turnusech v září. (holubjan@fel.cvut.cz)

Jazykové kurzy, angličtina
úvodní lekce pro uchazeče, kteří neměli na střední škole angličtinu nebo jsou v angličtině slabí, bez angličtiny se na fakultě neobejdete (salakdan@fel.cvut.cz)

Nabídka letních brigád pro nově přijaté studenty
určeno především pro nově přijaté studenty programu Kybernetika a robotika - Pomoc s přípravou HW na letové experimenty, Provádění subjektivních testů srozumitelnosti, Ověření činnosti výukového kitu Analog System Lab Kit. (holubjan@fel.cvut.cz)

Postav si své vznášedlo - na webových stránkách se pracuje
soutěž určená všem zapsaným studentům, kteří rádi vymýšlí a konstruují nové věci. Cílem soutěže je navrhnout a postavit jednoduché malé vznášedlo vybavené potřebnými senzory a řídicí elektronikou pro bezchybné projetí definované dráhy.(bauerja2@fel.cvut.cz, kocarnik@fel.cvut.cz)

KURZmat FEL
příprava a opakování (nejen) na přijímací zkoušku z matematiky. Především uchazečům o studium na FEL, ale i dalším zájemcům, nabízíme přípravný kurz matematiky, těsně před konáním přijímací zkoušky v mimořádném termínu (září 2017) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů. Termín konání pravděpodobně poslední týden v srpnu 2018 (upřesníme později). (nemecek@math.feld.cvut.cz)

4 Seznamování s fakultou

důležitou složku společenského soužití studentů jsou doplňovací odborné kurzy, probíhají kromě Prahy i v krásném prostředí táborového sportovního areálu na břehu Orlické přehrady v týdenních kurzech ve spolupráci s našimi tělocvikáři

Seznamovací kurzy v Temešváru
máte zájem získat popř. rozšířit si vědomosti a praktické dovednosti v některých vybraných sportech např. tenisu, volejbalu, kanoistice, frisbee atd. a současně si před nástupem do 1. semestru zopakovat matematiku? Chcete se současně seznámit se svými spolužáky? Pak neváhejte a přihlaste se na týdenní kurzy na Temešváru. (pilarcik@fel.cvut.cz, filandr@fel.cvut.cz)

Letní brigády pro nově přijaté studenty OI
byli jste přijatí na program OI a zapsali jste se? Hledáte možnost placené odborné práce na katedrách podílejících se na výuce OI? Tak tyto brigády jsou určeny právě Vám. (klvaclen@fel.cvut.cz)

Elektrotechnická olympiáda
jde o 6. ročník vědomostní soutěže pro středoškolskou mládež. Soutěž je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Sestává se ze dvou etap a následného finále. (dusan.maga@fel.cvut.cz)

EK start
byli jste přijati na program EK? Chcete získat představu o studiu nebo se jen seznámit s kolegy? Pro zájemce nabízíme ve spolupráci s IBM IoT laboratoř zaměřenou na využití cloudových technologií. Součástí akce bude i série přednášek na témata související s náplní studia EK. (viteks@fel.cvut.cz)

5 Studium v 1. ročníku

nepomíjíme ani doplňovací kurzy během 1. semestru

Bezpečná matematika a bezpečná fyzika
paralelní výuka matematiky a fyziky zaměřená jak na doplnění středoškolské látky, tak i na typové příklady z vysokoškolské látky, které studentům tradičně dělají u zkoušek problémy (blahova@fel.cvut.cz)

 

Ukazuje se, a studenti vyšších ročníků vám to jistě potvrdí, že aktivní využití těchto nabízených možnosti "sebedovzdělávání" a kontaktů s fakultou jednoznačně pomohlo, resp. odstartovalo úspěšné studium na fakultě. Studenti 1. ročníku dokonce na setkání s děkanem fakulty uvádějí, že z absolvovaných kurzů a dalších aktivit "žijí" po celou dobu studia:

  • dovzdělali se v oblastech, které na střední škole chyběly či byly minimální
  • poznali, kde mají slabá místa ve způsobu učení, a odstranili je
  • stali se součásti studentské komunity a života v ní a úspěšně do ní zapadli, poznali hned na začátku studia mnoho dobrých kamarádů a kamarádek
  • rychle se na fakutě zorientovali v předpisech a organizaci studia
  • lehce se přenesli přes "šok" z jiného způsobu studia a byli schopni poznat, co je důležité pro úspěšné studium a co je zbytečné, a tak se úspěšně "přenesli" do 2. semestru, resp. 2. ročníku

Je tedy na vás, zda tyto nabídky elektrofakulty využijte či nikoli. Kurzů je dost, často se i překrývají, hledáme řešení, aby se na všechny studenty dostalo podle jejich přání.

Elektrofakulta ČVUT je fakulta prestižní, náročná a pro studenty velice vstřícná. Její zásadou je, že se pracovitý, zvídavý a aktivní student střední školy se zájmem o studium  nejen na fakultu dostane (musí se ovšem přihlásit :-), ale fakultu i úspěšně vystuduje. Studium na fakultě je náročné, ale zkušení učitelé fakulty vědí, kde jsou "úzká", nebezpečná místa v procesu studia a přípravy na něj a jsou schopni studentům pomoci. Zcela samozřejmě je tato pomoc individualizovaná, cílená na potřeby toho kterého studenta. Víme například, jak pomoci studentovi, který se nesetkal s programováním, víme co potřebuje student, který nemá zcela pevné základy v matematice, pomůžeme studentům se slabší znalostí angličtiny, či studentům, kteří na střední škole neměli fyziku apod. Všechny odborné akce se také diferencují jak podle střední školy (gymnázia, průmyslovky…), tak podle stupně znalostí (začátečník, pokročilý).

Pracovnice Informačního centra Studijního oddělení, Mgr. I. Pilarčíková, Ph.D. (pilarcik@fel.cvut.cz) je připravena vám poradit, který kurz či akce je pro vás nejvhodnější, v jaké době, na jaké úrovní apod.

Mnoho štěstí při výběru studijního programu, při přijímacím řízení a při studiu v 1. ročníku přeje

 

Ivan Jelínek
proděkan pro bakalářské studium

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.