Průchod: Specializace Software - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Software 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Software

Studijní plán: Otevřená informatika - Software 2018
Doporučený průchod: Specializace Software - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ Z 6 Svoboda T. Pošík P., Svoboda T. 13133
P B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J. 13136
V   Volitelné odborné předměty         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M. Dostál M. 13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
P B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P. Píša P., Štěpán P., Šusta R. 13135
P B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
P B4B38PSIA Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 5 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
V   Volitelné odborné předměty         2      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J. Hájek P. 13101
P B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 7 Navara M. Navara M. 13101
P B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
P B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sojka M. Sojka M., Štěpán P. 13135
PZ B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kadleček D. Kadleček D., Kukačka D. 13136

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T. Kroupa T., Werner T. 13133
P B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6   Svoboda M. 13136
P B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakob M. Bošanský B., Jakob M. 13136
PZ B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Horčík R., Lisý V., Pěchouček M. 13136
PZ B6B36TS1 Testování software 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M. Bureš M. 13136

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z   6   Osob je mnoho 13000
PZ B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Komárek M. Komárek M., Šebek J. 13136
V   Volitelné odborné předměty         12      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné odborné předměty         10      


Stránka vytvořena 17.2.2020 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.