Skupina předmětů - 2015_BOIP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | L | M | O | P | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 102   Max. kreditů: 102   Min. předmětů: 17 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Habala P. Habala P. 13101
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J. Velebil J. 13101
B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ Z 1 6 Svoboda T. Pošík P., Svoboda T. 13133
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Faigl J. Faigl J. 13136
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 2 5 Demlová M. Dostál M. 13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 2 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
B4B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Píša P., Šusta R. Štepanovský M., Šusta R. 13135
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 2 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
B4B38PSI Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 3 7 Tišer J. Hájek P. 13101
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 3 7 Navara M. Navara M. 13101
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Sojka M. Sojka M., Štěpán P. 13135
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 4 7 Werner T. Kroupa T., Werner T. 13133
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 4 6   Svoboda M. 13136
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Jakob M. Bošanský B., Jakob M. 13136
B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z   5 6   Osob je mnoho 13000


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.