13136 / 13144 - Granty

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Projekty podporované granty

Projekty podporované granty

2016 2017 2018 2019 2020

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.