Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | M | N | P | R | Ř | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13114 FEL - katedra elektrických pohonů a trakce
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE0B14AMS Actuators and Low Power Machines 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE9M14AML Aerodynamics and Flight Mechanics 2P+4L EN Z,ZK Z 6 Kočárník P.  
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE3M14AML Aerodynamics and mechanics of flight 2+2s EN Z,ZK Z 6    
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 14+6s CS Z,ZK Z 4    
AD3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z 4    
A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B9M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK Z 6 Kočárník P.  
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14+6L CS Z,ZK L 5    
BD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
B0B14AMS Aktuátory a malé stroje 2P+2L CS Z,ZK L 5    
AE8B14ADP Algorithm Development and Programming 2+2c   Z,ZK Z 5    
BE5B14ADP Algorithm Development and Programming 2P+2C   Z,ZK Z 5    
A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Zděnek J.  
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6L CS Z,ZK L 4    
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L 4    
BD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6l CS Z,ZK L 5    
B0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 5 Haubert T.  
AE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering 2+2L CS Z,ZK L 4    
BE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE0B14BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B14BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B14BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A0B14BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A8B14BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE0M14KOP Design of Electric Drives Components 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BD1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 14+6l CS Z,ZK L 5    
B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Zděnek J.  
AE0M14DIP Diploma Project     Z L 25    
AD0M14DIP Diplomová práce     Z L 25    
A0M14DIP Diplomová práce     Z L 25    
AE0M14KSP Drive Communication Systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
AE0B14SPP Drive Sensors 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AE0M14DMP Dynamics of mechanical parts of drives 2+2s CS Z,ZK Z 4    
XP14DES Dynamika elektrických strojů 2P+2C CS ZK Z 4 Chomát M.  
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE0M14KOP Electric Drive Component Design 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AE1M14RPO Electric Drive Control 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE3B14EPR Electric drive for automation and robotics 2+2s CS Z,ZK L 6    
AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 2+2L CS Z,ZK Z 6    
AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M14EPT1 Electric Drives and Traction 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Lettl J.  
BE1M14EPT Electric Drives and Traction 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Lettl J.  
AE1B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3+2L CS Z,ZK Z 5    
BE5B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3P+2L EN Z,ZK L 5 Mindl P.  
AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Mindl P.  
BE1B14ZSP Electric Machines and Apparatuses Basics 3P+2L EN Z,ZK L 5    
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
BD1M14EPT Elektrické pohony a trakce 14+6l CS Z,ZK Z 6    
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Lettl J.  
B1M14EPT Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6    
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L 6    
B3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2P+2L CS Z,ZK L 4 Chomát M.  
A5M14EPO Elektrické pohony 3+2L CS KZ L 4    
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 6    
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 6    
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Mindl P.  
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mindl P.  
XP14EMC Elektromagnetická kompatibilita 2P+2C CS ZK Z 4 Čeřovský Z.  
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 2    
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 2    
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14+6c CS Z,ZK Z 4    
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 4    
BD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
AE0B14TME Engineering mechanics 2+2s CS Z,ZK L 4    
BE1B14TME Engineering mechanics 2P+2C EN Z,ZK L 4    
BE1B14ZEL Fundamentals of Electrotechnical Engineering 2+2c EN KZ Z 3    
BEVB14ZPO Fundametals of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1B14ZPO Fundametals of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Kobrle P.  
AE1B14IND Individual Bachelor Project 4L CS Z Z 5    
BE1B14IND Individual Bachelor Project 4L EN Z Z 4    
AE1M14IND Individual Magister Project 4L CS Z Z 5    
BE1M14IND Individual Master Project 0+4c EN Z Z 4    
AD1B14IND Individuální bakalářský projekt 4L CS Z Z 5    
A1B14IND Individuální bakalářský projekt 4L CS Z Z 5    
AD1M14IND Individuální magisterský projekt 4L CS Z Z 5    
A1M14IND Individuální magisterský projekt 4L CS Z Z 5    
AD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 14+6c CS Z,ZK L 5    
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L 5    
BD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 14+6l CS Z,ZK L 5    
B0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2l CS Z,ZK L 5    
AE1M14TP1 Magister Team Project 2+2c CS Z L 5    
BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BEVB14MIS Microprocessors for Power Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6l CS Z,ZK Z 5    
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BE0M14MDS Modeling of Dynamical Systems 2+2c EN Z,ZK L 4    
BE1M14MDS1 Modeling of Dynamical Systems 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE0B14MEP Modeling of Electric Drives 2P+2L EN KZ L 4    
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L 4    
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L 4    
BD0M14MDS Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L 4    
BD1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B0M14MDS Modelování dynamických soustav 2P+2C CS Z,ZK L 4    
B1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 2P+2C CS Z,ZK L 5 Kočárník P.  
BD0B14MEP Modelování v elektrických pohonech 14+6c CS KZ L 4    
B0B14MEP Modelování v elektrických pohonech 2P+2C CS KZ L 4 Kočárník P.  
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 2P+2C CS ZK Z 4 Lettl J.  
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 14+6l CS Z,ZK Z 5    
B0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
XP14MEN Nové směry měničové techniky 2P+2C CS ZK L,Z 4 Lettl J.  
AE1B14VE1 Power Electronics 1 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BEVB14ZVE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1B14ZVE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 4 Lettl J.  
AE1M14ESZ Power Machine Equipment 2+2c CS Z,ZK Z 4    
BE1M14ESZ Power Machine Equipment 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BD1B14IND Projekt bakalářský 0+4c CS Z Z 4    
B1B14IND Projekt bakalářský 0+4c CS Z Z 4    
AD1M14TP1 Projekt magisterský v týmu 14+6c CS Z L 5    
A1M14TP1 Projekt magisterský v týmu 2+2c CS Z L 5    
BD1M14IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4    
B1M14IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4    
AD1B14TP1 Projekt v týmu B 14+6L CS Z L 5    
A1B14TP1 Projekt v týmu 2+2L CS Z L 5    
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 5 Lettl J.  
BD1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 14+6l CS Z,ZK Z 5    
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M14RPO Řízení elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L 5    
F14SEM Semestrální práce 4s   Z Z 5    
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2s CS Z Z 2    
AD0B14SPP Senzory pro pohony 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6c CS Z,ZK L 5    
BD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6c CS Z,ZK L 5    
B0M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2l CS Z,ZK L 5    
B1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2P+2L CS Z,ZK L 5 Valouch V.  
AE1M14SOP Simulation and Optimization in Drives 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE0M14SOP Simulation and Optimization in Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 5 Valouch V.  
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems 2+2s CS Z,ZK L 4    
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z 4    
BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
AD7B14SAP Struktura a architektura počítačů 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B14SAP Struktury a architektury počítačů 2+2c CS Z,ZK L 6    
AE1B14TP1 Team Project B 2+2L CS Z L 5    
AE0B14TDO Technical Documentation 1+2L CS KZ Z 3    
AD0B14TDO Technická dokumentace 7+6L CS KZ Z 3    
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z 3    
B0B14TDO1 Technická dokumentace 1P+2C CS KZ Z 4 Nová I.  
AD0B14TME Technická mechanika 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L 4    
BD1B14TME Technická mechanika 14+6c CS Z,ZK L 4    
B1B14TME1 Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B1B14TME Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Jirků S., Kočárník P.  
AD7B14TEV Technické vyjadřování 14+6c CS KZ L 4    
A7B14TEV Technické vyjadřování 2+2c CS KZ L 4    
BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Lettl J.  
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J.  
BE0M14ZEP Testing of Electric Drives 2+2l CS Z,ZK L 5    
BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 2P+2L EN Z,ZK L 5 Lettl J.  
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 5    
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B14ZPO Základy elektrických pohonů 14+6c CS Z,ZK Z 5    
BD5B14ZPO Základy elektrických pohonů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 21+6l CS Z,ZK L 5    
BD5B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 5 Kobrle P.  
BD1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14+6c CS KZ Z 3    
BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14KP+6KC CS KZ Z 4    
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 4    
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 3    
A5M14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky 2+1L CS KZ L 4    
BD1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 14+6l EN Z,ZK Z 4    
BD5B14ZVE Základy výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Lettl J.  
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Lettl J.  
BD0M14ZEP Zkoušení elektrických pohonů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Hlinovský V.  
B0M14ZEP Zkoušení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 5    


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.