13000 / 13131 - Publikace

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.