Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Ú | V | W | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13137 FEL - katedra radioelektroniky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0M37MOT Advanced areas in image and video technology 2+2L EN KZ Z 5    
BE2M37MOTA Advanced areas in image and video technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE2M37MOT Advanced areas in image and video technology 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
A8M37ASD Advanced Statistical and Distributed Signal Processing 8P+0C EN ZK L 5    
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
BE9M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE0M37RLP Air traffic control 2+2c EN Z,ZK Z 4    
XP37AEM Akustická a elektroakustická měření 2P+1S CS Z,ZK L 4 Husník L.  
XP37AEA Aplikovaná elektroakustika 2P+2L EN ZK Z 4 Honzík P.  
BAB37APO Aplikovaná optika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Páta P.  
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE8M37ART Architectures of Rx/Tx Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 5    
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
XP37ARA Architekturní akustika 2P+2S CS ZK L 4 Husník L.  
A8M37ART Architektury přijímačů a vysílačů 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Kovář P.  
BE2M99ZVT Audio Technology 1 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Husník L.  
AE0M37ZV2 Audio Technology 2 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BE2M37ZV2A Audio Technology 2 2P+2L EN Z,ZK L 6 Rund F.  
BE2M37ZV2 Audio Technology 2 2p+2l EN Z,ZK L 5 Rund F.  
AE2M37ZVT Audio Technology 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE2B37AVT Audiovisual Technology 2P+2L EN KZ L 4 Páta P.  
BD5B37AVT Audiovizuální technika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Páta P.  
B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ L 4 Páta P.  
AE0B37BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B37BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
BE2B37BPR Bachelor Project 2p+2s EN KZ Z 4    
AD0B37BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B37BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B37BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Sýkora J.  
A8M37CAD CAD a numerické metody v RF návrhu 2P+0C CS KZ L 3 Dobeš J.  
AE8M37CAD CAD and Numerical Methods in RF Engineering 2P+0C EN KZ L 3    
AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 5    
AE8M37CDC Coding in Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK L 5    
BE2M37KDKA Coding in Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK L 6 Sýkora J.  
BE2M37KDK Coding in digital communications 3P+1C EN Z,ZK L 5 Sýkora J.  
AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ Z 4 Dobeš J.  
AE2B37KMM Communication and Measurement in Multimedia 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B99KAM Communication and Multimedia 2+2c EN Z Z 5    
AE8M37CSL Communications and Signal Processing Laboratory 0P+2C EN Z L 2    
BE2M37KASA Compression of Images and Signals 2P+2C EN Z,ZK L 6 Vítek S.  
BE2M37KAS Compression of images and signals 2p+2c EN Z,ZK L 5    
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 5 Skalický P.  
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 4    
AE8B37DCM Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
AE8B37DIT Digital Design 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE2M37DTRA Digital Video and Audio Broadcasting 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD2M37DKM Digitální komunikace 21+3c CS Z,ZK Z 4    
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 4    
A8B37DCMA Digitální komunikace 3P+1S CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
A8B37DCM Digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Sýkora J.  
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
QB-DKM Digitální komunikace 3+1s   Z,ZK Z 4    
A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Skalický P.  
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Ulovec K.  
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Klíma M., Ulovec K.  
BE2M37DPR Diploma Project 6s EN KZ Z 6    
AE0M37DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
AD0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z 4    
XP37FOS Fotonické obrazové systémy 2P+2L+4D CS ZK Z 4 Páta P.  
XP37PAC Fysiologická akustika 2P+4D EN ZK L 4 Maršálek P.  
XP37FHA1 Fyziologická, psychologická a hudební akustika 1 2P+0S CS ZK Z 4 Otčenášek Z.  
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 6 Vencovský V.  
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů 3P+1S CS ZK L 4 Roubík K.  
BE2M37OBFA Image Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Páta P.  
BE2M37OBF Image Photonics 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
AE2M37OBT Image Technology 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE2M37OBT Image Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Páta P.  
AE2B37IN1 Individual Project I 3S EN KZ Z 3    
AE2B37IN2 Individual Project II 4s EN KZ Z 3    
AE2M37IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
AD2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 21+3c CS Z,ZK L 5    
A2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3+1c CS Z,ZK L 5    
A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4P+0C CS Z,ZK L 5 Sýkora J.  
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 5 Sýkora J.  
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Vítek S.  
B2M37KAS Komprese obrazů a signálů 2p+2c CS Z,ZK L 5 Vítek S.  
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Dobeš J.  
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L 6 Dobeš J.  
AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 5    
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hudec R.  
B9M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hudec R.  
A8M37RML Laboratoř měření rádiových systémů 0P+4L CS Z Z 5 Kovář P.  
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 0P+2C CS Z L 2 Sýkora J.  
XP37LN Letecká navigace 2P+2S CS ZK L 4 Vejražka F.  
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
B9M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Vítek S.  
AE8M37MAM Microprocessors&Microcomputers 4P+2C EN Z,ZK Z 7    
A8M37MAM Mikroprocesory a mikropočítače 4P+2C CS Z,ZK Z 7 Skalický P.  
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vítek S.  
AD0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 14+6L CS KZ Z 5    
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L 5    
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fliegel K.  
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Fliegel K.  
AE2B37MMT Multimedia Technology 2+2L EN Z,ZK L 6    
BD6B37MM2 Multimedia 2 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Klíma M.  
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L CS Z,ZK L 5 Klíma M.  
AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 6    
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 6    
QB-MMT Multimediální technika 2+2L   Z,ZK L 6    
AD3M37NAV Navigace 14+6s CS Z,ZK L 6    
A3M37NAV Navigace 2+2c CS Z,ZK L 6    
AE3M37NAV Navigation 2+2c EN Z,ZK L 6    
XP37NRO Návrh radioelektronických obvodů počítačem 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Dobeš J.  
XP37IPP Obrazová fotonika a zpracování obrazu 2P+2L EN ZK Z 4 Páta P.  
B2M37OBFA Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Páta P.  
B2M37OBF Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Páta P.  
AD2M37OBT Obrazová technika 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2M37OBT Obrazová technika 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B2M37OBT Obrazová technika 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Páta P.  
BE0M37FAV Physiology and modeling of hearing and vision 2P+2C+4D EN Z,ZK Z 6 Vencovský V.  
QM-PDK Pokročilá teorie digitální komunikace 3+1s   Z,ZK Z 4    
Q2M37PDK Pokročilá teorie digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 4    
XP37CAD Pokročilé metody analýzy a optimalizace elektronických obvodů pomocí počítačového návrhu 2P+3D EN Z,ZK Z 3 Dobeš J.  
XP37NOS Pokročilé výpočetní nástroje v obrazových a radiových systémech 2P+2L EN ZK L 4 Vítek S.  
XP37MSP Pokročilé zpracování multimediálních signálů 2P+2L+3D EN Z,ZK L 4 Fliegel K.  
BE2B99PPC Practical C/C++ programming 2p+2c EN KZ L 6    
B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ L 6 Vítek S.  
AE2B37ZST Principles of Studio Technology 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE2B37ZST Principles of Studio Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 4 Rund F.  
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi 2P+0S CS ZK L 4 Roubík K.  
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S.  
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2P+2C CS Z L 4 Dobeš J.  
BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Vítek S.  
B2B37BPR Projekt bakalářský 2p+2s CS KZ Z 4    
B2M37DPR Projekt diplomní 6s CS KZ Z 6    
AD2B37IN1 Projekt individuální I 3S CS KZ Z 3    
A2B37IN1 Projekt individuální I 3s CS KZ Z 3    
AD2B37IN2 Projekt individuální II 4S CS KZ Z 3    
A2B37IN2 Projekt individuální II 4s CS KZ Z 3    
QM-IP2 Projekt individuální II 4s CS KZ Z,L 6    
AD2M37IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
A2M37IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
AE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 2P+2L EN Z,ZK L 4 Dobeš J.  
BE2M37RNVA Radio Navigation 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
BE2M37RNV Radio Navigation 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Kovář P.  
AE8M37RML Radio Systems Measurement lab 0P+4L EN Z Z 5    
AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE8M37RSY Radio Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 5    
XP37RAD Radioelektronika 2P+2S CS ZK L 4 Kovář P.  
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK L 6 Kovář P.  
B2M37RNV Rádiová navigace 2p+2c CS Z,ZK L 5 Kovář P.  
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 6    
B2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 4 Dobeš J.  
AD2M37RSY Rádiové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A2M37RSY Rádiové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 6    
A8M37RSY Rádiové systémy 4P+0L CS Z,ZK Z 5 Kovář P.  
AD0M37RLP Řízení letového provozu 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0M37RLP Řízení letového provozu 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Kovář P.  
AE0M37DUP Satellite navigation systems 2+2L EN Z,ZK Z 4    
A7B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
BD6B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
B6B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
AE2B99SAS Signals and systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
AE8B37SAS Signals and Systems 4P+2C EN Z,ZK L 8    
BE2B37SAS Signals and systems 2p+2c EN Z,ZK L 5    
AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 5    
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 5    
A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK L 8 Vejražka F.  
BD5B37SAS Signály a soustavy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 Fliegel K.  
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 5 Fliegel K.  
QB-SAS Signály a soustavy 2+2c   Z,ZK L 5    
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hudec R.  
BE9M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hudec R.  
XP37SRP Speciální technika rádiových přijímačů 2P+2S CS ZK Z 4 Žalud V.  
AE8B37SSP Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 6    
BE2M37SSPA Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 6    
BE2M37SSP Statistical Signal Processing 4p+0 EN ZK L 5    
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
B2M37SSP Statistické zpracování signálů 4P+0C CS ZK L 5 Sýkora J.  
XP37SZS Statistické zpracování signálu 4P+0S CS Z,ZK L 4 Sýkora J.  
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Sýkora J.  
AE0M37SEK Synchronization and Equalization in Digital Communications 3P+1S EN Z,ZK Z 4    
B0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L CS Z,ZK L 4 Klíma M.  
B2M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L+2D CS Z,ZK L 6 Klíma M.  
XP37TEM Teoretická elektroakustika a měření 2P+2L EN Z,ZK L 3 Husník L.  
XP37TEA Teoretická elektroakustika 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Husník L., Škvor Z.  
XP37RUP Teorie a praxe rádiového určování polohy; systémy a přístroje 2P+2L+2D EN Z,ZK Z 5 Vejražka F.  
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Kadlec F.  
XP37ISS Úvod do kosmické vědy a technologie 2P+2L EN ZK Z 4 Hudec R.  
XP37FOT Vybrané kapitoly z fotoniky 2P+2L EN Z,ZK L 3 Klíma M.  
XP37VKF Vybrané kapitoly z fotoniky 4P+0S CS ZK L 4 Klíma M.  
AE8M37WDC Wireless Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Vítek S.  
AD2B37ZST Základy studiové techniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6 Bernas M.  
A2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Rund F.  
XP37ZI Záznam informace 2P+2S CS Z,ZK L 4 Kadlec F.  
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 1P+3S CS Z,ZK Z 4 Vejražka F.  
XP37ZSN2 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 1P+3L CS Z,ZK L 4 Vejražka F.  
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
B2M99ZVT Zvuková technika 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Husník L., Jiříček O.  
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z 4    
B2M37ZV2A Zvuková technika 2 2P+2L CS Z,ZK L 6 Rund F.  
B2M37ZV2 Zvuková technika 2 2p+2l CS Z,ZK L 5 Rund F.  
AD2M37ZVT Zvuková technika 14+6L CS Z,ZK L 5    
A2M37ZVT Zvuková technika 2+2L CS Z,ZK L 5    


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.