Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Granty

Projekty podporované granty

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13101 - katedra matematiky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13102 - katedra fyziky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13104 - katedra jazyků 2008 2009 2010              
13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13131 - katedra teorie obvodů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13133 - katedra kybernetiky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13135 - katedra řídicí techniky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13136 - katedra počítačů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13137 - katedra radioelektroniky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13138 - katedra měření 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13136 / 13141 - centrum umělé inteligence             2014 2015 2016 2017
13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis                 2016 2017
13136 / 13144 - Software Engineering and Networking                 2016 2017
13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika                 2016 2017
13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání                 2016 2017
13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování                   2017
13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy                 2016 2017
13903 / 13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky   2009 2010              
13905 / 13393 - centrum znalostního managementu   2009   2011 2012 2013        
13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci     2010         2015 2016 2017
13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2008                 2017
13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu     2010 2011       2015    
13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR   2009 2010              
Stránka vytvořena 12.12.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.