Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
a | A | B | C | D | G | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13139 FEL - katedra počítačové grafiky a interakce
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky 14+6s CS Z,ZK L 6    
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2+2c EN Z,ZK Z 6 Žára J. Bittner J., Žára J.
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2+2c CS Z,ZK Z 6 Žára J. Bittner J., Žára J.
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2+2c CS Z,ZK Z 6 Žára J. Bittner J., Žára J.
AE0B39BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B39BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B39BAP Bakalářská práce 9s   Z L 20    
A0B39BAP Bakalářská práce 9s   Z L 20    
A8B39BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
AE4M39VG Computational Geometry 2+2s EN Z,ZK Z 6 Felkel P. Felkel P.
BE4M39VG Computational Geometry 2+2s EN Z,ZK Z 6 Felkel P. Felkel P.
AE4M39PGR Computer Graphics 2+2c EN Z,ZK L 6    
BE0M39PGR Computer Graphics 2+2c EN Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P.
AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2+2s EN Z,ZK L 6    
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2+2s EN Z,ZK L 6 Havran V. Havran V.
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2+2s CS Z,ZK L 6 Havran V. Bittner J., Havran V.
B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2+2s CS Z,ZK L 6 Havran V. Bittner J., Havran V.
AD0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
AE0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
A0M39DIP Diplomová práce     Z L 25    
A7B39GMO Geometrické modelování 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B0B39GMO Geometrické modelování 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A7B39GRT Grafická tvorba 2+2s CS KZ Z,L 5 Svobodová L. Svobodová L.
B0B39GRT Grafická tvorba 2+2s CS KZ Z,L 5 Svobodová L. Svobodová L.
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 6 Míkovec Z. Malý I., Míkovec Z.
A0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z 6    
A7B39ITT Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z 6 Berka R. Berka R.
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z 6 Berka R. Berka R.
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z 6 Berka R. Berka R.
A0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0+4L CS KZ L 6 Berka R. Berka R.
A7B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS Z,ZK L 4 Berka R. Berka R.
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS KZ L 4 Berka R. Berka R.
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0+4L CS KZ L 6 Berka R. Berka R.
A7B39KMA Kurz multimedálních aplikací 0+4c CS KZ L 6 Sedláček D. Sedláček D.
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2+2L EN Z,ZK Z 6 Berka R. Berka R.
BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2+2L EN Z,ZK Z 6 Berka R. Berka R.
B0B39MM1 Multimedia 1 2+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R., Rund F. Berka R., Rund F.
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2+2L CS Z,ZK Z 6    
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R. Berka R.
AD7B39MM1 Multimédia 1 14+6L CS Z,ZK L 6    
A7B39MM1 Multimédia 1 2+2L CS Z,ZK L 6 Berka R., Rund F. Berka R., Rund F.
AD7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 2+2c CS Z,ZK Z 6 Čmolík L., Sedláček D. Čmolík L., Sedláček D.
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 6    
B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 6 Míkovec Z. Míkovec Z.
A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1+2c CS KZ Z 4    
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1+2c CS KZ Z 4 Sloup J. Sloup J.
A7B39PHA Počítačové hry 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B4B39HRY Počítačové hry 2+2c CS Z,ZK Z 6 Bittner J. Bittner J.
A4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2+1c   Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2+1c   Z,ZK L 4 Sýkora D. Sýkora D.
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2+2s   ZK Z 4 Slavík P. Slavík P.
A7B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2+2s CS Z,ZK L 6 Malý I. Malý I.
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2+2+2   Z,ZK L 6 Malý I. Malý I.
A4M39PGR2 Programování grafiky 2 2+2c CS Z,ZK L 6    
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 2+2c CS Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P.
AD7B39PGR Programování grafiky 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B39PGR Programování grafiky 2+2c CS Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P.
B0B39PGR Programování grafiky 2+2c   Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P.
B4M39PTV Prostorová tvorba 2+2s CS Z,ZK L 6 Osob je mnoho Karel M., Šafařík J.
A4M39PUR Psychologie v HCI 2+2s CS KZ Z 4    
B4M39PUR1 Psychologie v HCI 2+2s CS Z,ZK Z 6 Franc J. Franc J.
B4M39PUR Psychologie v HCI 2+2s CS KZ Z 6    
BE4M39PUR1 Psychology in HCI 2+2s EN Z,ZK Z 6 Franc J. Franc J.
BE4M39PUR Psychology in HCI 2+2s CS KZ Z 6    
A4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2+2c CS Z,ZK L 6    
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2+2c CS Z,ZK L 6 Havran V. Havran V.
AD7B39PRO Semestrální projekt 5s CS KZ Z 6 Sloup J.  
A7B39PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6 Sloup J. Sloup J.
BD6B39PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
B6B39PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2+2s   Z,ZK L 4 Bittner J. Bittner J., Sýkora D.
BE0M39SVP Software and research project   EN KZ Z,L 6 Sloup J.  
AE4B39SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6    
A4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J. Sloup J.
A4M39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J. Sloup J.
B4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
BE4M39PTV Spatial Design 2+2s CS Z,ZK L 6 Karel M., Šafařík J. Karel M., Šafařík J.
AE4B39TUR Testing of user Interfaces 2+2s CS Z,ZK L 6    
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14+6s CS Z,ZK L 6    
A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK L 6 Sporka A. Sporka A.
AD7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 14+6s CS Z,ZK Z 5 Sporka A. Sporka A.
A7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B6B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2+2+2 CS Z,ZK Z 5 Sporka A. Sporka A.
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2+2c CS KZ L 4 Žára O. Žára O.
AE4M39NUR User Interface Design 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE4M39NUR User Interface Design 2+2s EN Z,ZK Z 6 Míkovec Z. Míkovec Z.
XP39VR Virtuální realita 2+2s   ZK L 4 Žára J. Žára J.
AE4M39VIZ Visualization 2+2c EN Z,ZK L 6 Čmolík L. Čmolík L.
BE4M39VIZ Visualization 2+2c EN Z,ZK L 6 Čmolík L. Čmolík L.
AD4M39VIZ Vizualizace 14+6c CS Z,ZK L 6 Čmolík L. Čmolík L.
A4M39VIZ Vizualizace 2+2c CS Z,ZK L 6 Slavík P. Čmolík L., Slavík P.
B4M39VIZ Vizualizace 2+2c CS Z,ZK L 6 Čmolík L. Čmolík L.
AD4M39VG Výpočetní geometrie 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39VG Výpočetní geometrie 2+2s CS Z,ZK Z 6    
B4M39VG Výpočetní geometrie 2+2s CS Z,ZK Z 6 Felkel P. Felkel P.
XP39VPG Výpočetní geometrie 2+2s   ZK Z 4 Felkel P. Felkel P.
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2+2c CS Z,ZK Z 6 Čmolík L. Čmolík L.
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2+2c   Z,ZK L 5 Žára O. Žára O.
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací 14+6c CS Z,ZK Z 6 Klíma M. Jirkovský V., Klíma M.
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2+2c CS Z,ZK Z 6 Klíma M. Klíma M.
AE4B39WA1 Web applications development 2+2c CS Z,ZK L 6    
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6+6L CS KZ Z 3 Berka R. Berka R., Rund F.
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4+4+2 CS KZ Z 3 Berka R. Berka R.
BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14+6c   Z,ZK Z 5 Klíma M. Klíma M.
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2+2+3   Z,ZK Z 5 Klíma M. Klíma M.
A7B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2+2c CS Z,ZK Z 6 Žára J. Sedláček D., Žára J.
B6B39TDM 3D modelování 0+4+4   KZ Z 5 Sedláček D. Sedláček D.


Stránka vytvořena 20.11.2018 17:48:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.