Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | U | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13136 FEL - katedra počítačů
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M.
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 3c CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M.
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 3c CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M.
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 3c CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M.
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 3c CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M.
AD7B36DBA Administrace databázových systémů 14+6c   Z,ZK Z 5    
A7B36DBA Administrace databázových systémů 2+2c CS Z,ZK Z 5    
B36DBA Administrace databázových systémů 2+2s   Z,ZK Z 4    
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE8M36ACA Advanced Computer Architectures 2+2 EN Z,ZK Z 5    
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2+2c EN Z,ZK Z 6    
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2+0+4 EN ZK   4 Bošanský B., Lisý V. Bošanský B., Lisý V.
AD7B36ALG Algoritmizace 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B36ALG Algoritmizace 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B36ALG Algoritmizace 2+2s   KZ Z 5    
AE4B77ASS Architectures of Software Systems 2+2c EN Z,ZK L 6    
AD7B36ASS Architektura SW systémů 14+4s CS Z,ZK Z 5    
A7B36ASS Architektura SW systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AD4M36AOS Architektury orientované na služby 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M33AOS Architektury orientované na služby 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2+2c   Z,ZK Z 6    
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2+2c CS Z,ZK L 6 Rehák M. Al-Beywanee B., Frajták K., Pechanec J., Rehák M., Šišlák D.
BE4M36UIR Artificial intelligence in robotics 2+2c EN Z,ZK Z,L 6 Faigl J. Bošanský B., Faigl J., Lisý V.
AE4M33AU Automatic Reasoning 2+2c EN Z,ZK L 6 Štěpánková O. Jakubův J., Vyskočil J.
AD4M33AU Automatické uvažování 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4M33AU Automatické uvažování 2+2c CS Z,ZK L 6 Štěpánková O. Jakubův J., Vyskočil J.
AE0B36BAP Bachelor Project   EN Z L 20    
AE8B36BAP Bachelor Project 7s EN Z L 9    
AD0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L 20    
A0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L,Z 20    
A8B36BAP Bakalářská práce 7s   Z L,Z 9    
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A4M36BIS Bezpečnost informací a systémů 2+2c   Z,ZK Z 6    
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2+2c CS Z,ZK Z 6 Pevný T. Pevný T.
AD0M33BEP Bezpilotní prostředky 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M33BEP Bezpilotní prostředky 2+2s CS Z,ZK L 4    
A0M36BEP Bezpilotní prostředky 2+2s   Z,ZK L 4    
B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2p+2l CS Z,ZK L 4 Rollo M. Hromčík M., Roháč J., Rollo M.
BE0M33BDT Big Data Technologies 2p+1c EN Z,ZK Z 4 Paščenko P., Sušický M. Paščenko P., Sušický M.
BEAM36BIN Bioinformatics 2+2c EN Z,ZK L 6 Kléma J.  
BE4M36BIN Bioinformatics 2+2c EN Z,ZK L 5 Kléma J. Kléma J., Železný F.
A6M33BIN Bioinformatika 2+2c CS Z,ZK L 5 Železný F. Kléma J., Železný F.
BAM36BIN Bioinformatika 2+2c CS Z,ZK L 6 Kléma J. Kléma J., Železný F.
B4M36BIN Bioinformatika 2+2c CS Z,ZK L 5 Kléma J., Železný F. Kléma J., Železný F.
BE5B99CPL C Programming Language 2+2+5 EN Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J., Pačes P.
BE4M36KBE Communications Security 3+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4M36DS2 Database systems 2 2+2c EN Z,ZK Z 6 Svoboda M. Svoboda M.
AE4B33DS Database Systems 2+2c EN Z,ZK L 6    
AD7B36DBS Databáze 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B36DBS Databáze 2+2c CS Z,ZK Z 6 Komenda A., Svoboda M. Komenda A., Svoboda M.
B4B36DS1 Databázové systémy 1 2p+2c CS Z,ZK L 6    
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2+2c CS Z,ZK Z 6 Svoboda M. Svoboda M.
AD4B33DS Databázové systémy 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4B33DS Databázové systémy 2+2c CS Z,ZK L 6 Komenda A. Komenda A., Svoboda M.
BD6B36DBS Databázové systémy 14+6c CS Z,ZK L 6   Svoboda M.
B0B36DBS Databázové systémy 2+2c CS Z,ZK L 6   Svoboda M.
B6B33DBS Databázové systémy 2+2+3   Z,ZK L 6    
AD7B36DSA Datové struktury a algoritmy 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A7B36DSA Datové struktury a algoritmy 2+2s CS Z,ZK Z 6 Richta K. Richta K.
BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy 14+9   Z,ZK L 6 Richta K. Drchal J., Richta K.
B36DSA Datové struktury a algoritmy 2+2s   Z,ZK Z 5    
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2+3+3   Z,ZK L 6 Richta K. Chrpa L., Richta K.
AE0M36DIP Diploma Thesis   EN Z   25    
AD0M36DIP Diplomová práce 28s   Z L,Z 25    
A0M36DIP Diplomová práce 14s CS Z L,Z 25    
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2+0s   ZK Z 4 Janeček J. Janeček J.
B4M36ESW Efektivní software 2+2c CS Z,ZK L 6 Šišlák D. Sojka M., Šišlák D.
BE4M36ESW Effective Software 2+2c EN Z,ZK L 6 Šišlák D. Sojka M., Šišlák D.
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2+2c EN Z,ZK L 6 Železný F. Vyskočil J., Železný F.
BE4B36FUP Functional Programming 2+2c EN Z,ZK L 6 Pěchouček M. Lisý V., Pěchouček M.
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c CS Z,ZK L 6 Železný F. Štěpánková O., Vyskočil J., Železný F.
B4B36FUP Funkcionální programování 2+2c CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Lisý V., Pěchouček M.
XP36HS Hypermediální systémy 2+2s   ZK L 4 Jelínek I. Jelínek I.
A4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0+20c CS KZ L 4 Černý T., Pechanec J. Černý T., Pechanec J.
B4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0+20c CS KZ L 4 Pechanec J.  
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2+2c EN Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Kléma J., Pěchouček M., Štěpánková O.
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2+2c EN Z,ZK L 6 Pěchouček M. Kléma J., Pěchouček M.
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2+2c EN Z,ZK Z 6 Pevný T. Pevný T.
BE4M36NLP Introduction to Natural Language Processing 2+2c EN Z,ZK Z 6    
B4M36KBE Komunikační bezpečnost 3+2c CS Z,ZK Z 6 Rehák M. Rehák M.
XP36KP Komunikační protokoly 2+0s   ZK L 4 Janeček J. Janeček J.
B36KAM Konstrukce a modelování 1+2s   KZ Z 3    
BE4M36LUP Logical reasoning and programming 2+2c EN Z,ZK Z 6 Železný F. Chvalovský K., Železný F.
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2+2c CS Z,ZK Z 6 Železný F. Chvalovský K., Železný F.
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2+2c EN Z,ZK Z 6 Železný F. Kléma J., Železný F.
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1+0   Z Z,L 2 Šišlák D. Šišlák D.
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3+1c EN Z,ZK L 6    
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3+1c CS Z,ZK L 6 Pospíšek M. Pospíšek M.
AE4M33MAS Multiagent Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE4M36MAS Multiagent Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4M36MAS Multiagent Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6 Pěchouček M. Bošanský B., Pěchouček M.
AD4M33MAS Multi-agentní systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AD4M36MAS Multi-agentní systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M33MAS Multi-agentní systémy 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2+2c   Z,ZK Z 6    
B4M36MAS Multi-agentní systémy 2+2c CS Z,ZK Z 6 Pěchouček M. Bošanský B., Pěchouček M.
BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 14+6c   Z,ZK L 5 Vokřínek J. Černý T., Šebek J., Tomášek M.
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2+2+2   Z,ZK L 5 Vokřínek J. Černý T., Šebek J., Tomášek M.
AD7B36OMO Objektové modelování 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B36OMO Objektové modelování 2+2c CS Z,ZK L 6    
BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 14+6c   Z,ZK Z 6 Kadleček D. Kadleček D.
B4B36ONM Objektový návrh a modelování 2+2c CS Z,ZK Z 6 Kadleček D., Richta K. Kadleček D., Richta K., Šebek J.
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2+2c CS Z,ZK Z 6 Kadleček D. Kadleček D., Kukačka D.
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2+2c CS Z,ZK L 6 Jakob M. Bošanský B., Jakob M., Šůcha P.
AE4M33PAH Planning and game playing 2+2c EN Z,ZK L 6    
AE4M36PAH Planning and game playing 2+2c EN Z,ZK L 6 Komenda A. Bošanský B., Faigl J., Komenda A.
BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 2+2c EN Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Komenda A.
AD4M33PAH Plánování a hry 14+6c CS Z,ZK L 6    
AD4M36PAH Plánování a hry 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4M33PAH Plánování a hry 2+2c CS Z,ZK L 6    
A4M36PAH Plánování a hry 2+2c   Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Faigl J., Komenda A., Pěchouček M., Vokřínek J.
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2+2c CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Komenda A.
B36PSI Počítačové komunikace 2+2s   Z,ZK L 5    
AD7B36PSI Počítačové sítě 14+6c CS Z,ZK L 6 Kubr J. Kubr J.
A7B36PSI Počítačové sítě 2+2c CS Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Kubr J.
A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE 4+4   KZ Z 4 Černý T. Černý T., Pechanec J.
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2+2c CS Z,ZK Z 6 Kléma J. Černoch R., Kléma J., Křemen P.
B2B36PPC Praktické programování v C/C++ 2+2c CS Z,ZK L 6    
BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14+6c CS Z,ZK Z 6 Jelínek I. Jelínek I.
B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM) 2+2c CS Z,ZK Z 6 Faigl J., Pačes P. Pačes P., Vítek S.
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2+2c CS Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J.
AE4M36TPJ Programming Language Theory 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE0B36PR1 Programming 1 2+2c EN Z,ZK Z 6 Mannová B. Mannová B.
AE0B36PR2 Programming 2 2+2c EN Z,ZK L 6 Jelínek I. Mannová B.
AE0B36PRI Programming 2+2c EN Z,ZK Z 5 Mannová B. Mannová B.
B3B36PRG Programování v C 2+2c CS Z,ZK L 6 Faigl J. Faigl J.
BD6B36PJC Programování v C/C++ 14+6c CS KZ Z 4 Richta K. Richta K.
B6B36PJC Programování v C/C++ 2+2+2 CS KZ Z 4 Richta K. Richta K.
BD6B36PJV Programování v JAVA 14+9c   Z,ZK L 6 Vokřínek J. Jelínek I.
B0B36PJV Programování v JAVA 2+3c CS Z,ZK L 6 Vokřínek J. Vokřínek J.
B6B36PJV Programování v JAVA 2+3+2   Z,ZK L 6    
AD7B36PJV Programování v Javě 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B36PJV Programování v Javě 2+2c CS Z,ZK L 6    
B36PJC Programování v jazyku C++ 2+2s CS Z,ZK L 4    
AD7B36PJC Programování v jazyku C/C++ 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B36PJC Programování v jazyku C/C++ 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD0B36PR1 Programování 1 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD0B36PR2 Programování 2 14+6c CS Z,ZK L 6    
A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 6 Jelínek I., Vokřínek J. Faigl J., Jelínek I., Vokřínek J.
AD0B36PRI Programování 14+6c CS Z,ZK Z 5 Jelínek I. Havlíček R., Jelínek I., Krajník T., Mannová B., Zděnek J.
A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z 5 Jelínek I. Jelínek I.
A3B36IND Projekt individuální 0+3s CS KZ Z 7   Drchal J., Rollo M.
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2+2s   ZK Z,L 4 Richta K. Richta K.
BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 21+6   Z,ZK L 6 Bureš M. Bureš M.
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3+2+3   Z,ZK L 6 Bureš M. Bureš M., Frajták K., Venclík J.
AD7B36SI2 Řízení SW projektů 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A7B36SI2 Řízení SW projektů 2+2s CS Z,ZK Z 5 Černý T., Komárek M. Bureš M., Černý T., Komárek M.
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14+9c   Z,ZK L 6 Komárek M. Komárek M.
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2+3+3   Z,ZK L 6 Komárek M. Komárek M.
AD7B36PRO Semestrální projekt 5s CS KZ Z 6    
A7B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
BD6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
B6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace 3c CS KZ Z,L 4    
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4M36SWA Software Architectures 2+2c EN Z,ZK L 6 Al-Beywanee B. Al-Beywanee B., Frajták K., Pechanec J.
AE4B33SI Software Engineering 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE4B36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
AE4M36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6   Basterrech S., Drchal J., Strnad P.
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2+2c EN Z,ZK Z 6 Bureš M. Bureš M.
B4M36SWA Softwarové architektury 2+2c CS Z,ZK L 6 Al-Beywanee B. Al-Beywanee B., Frajták K., Pechanec J.
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2+2c CS Z,ZK Z 6 Zoubek B. Hlavatý M., Zoubek B.
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AD7B36SIN Softwarové inženýrství 14+6s CS Z,ZK L 6    
A4B33SI Softwarové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 6 Komárek M. Černý T., Komárek M., Šebek J.
A7B36SIN Softwarové inženýrství 2+2s CS Z,ZK L 6 Komárek M. Komárek M.
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3+2 CS Z,ZK Z 6 Komárek M. Komárek M., Šebek J.
A4B36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6   Krajník T.
A4M36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6   Kubalík J.
AD7B36SPS Správa počítačových sítí 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2+2c CS Z,ZK L 5 Kubr J. Kubr J.
BD6B36SPS Správa počítačových sítí 14+6c   Z,ZK L 5 Kubr J. Kubr J.
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2+2+2   Z,ZK L 5 Kubr J. Kubr J.
BE4M36SAN Statistical data analysis 2+2c EN Z,ZK Z 6 Kléma J. Kléma J.
B4M36SAN Statistická analýza dat 2+2c CS Z,ZK Z 6 Kléma J. Kléma J.
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2+2c CS Z,ZK Z 6 Železný F. Kléma J., Železný F.
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2+2c EN Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F. Kléma J., Železný F.
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2+2c CS Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F. Kléma J., Železný F.
A4M33BDT Technologie pro velká data 1p+1c CS KZ L 3 Paščenko P., Sušický M. Paščenko P., Sušický M.
B0M33BDT Technologie pro velká data 2p+1c CS Z,ZK Z 4 Paščenko P., Sušický M. Paščenko P., Sušický M.
AD7B36WMM Technologie pro web a multimedia 14+6c CS KZ L 6    
A7B36WMM Technologie pro web a multimedia 2+2c CS KZ L 6    
AD7B36XML Technologie XML 14+6c CS Z,ZK L 6 Richta K. Richta K., Svoboda M.
A7B36XML Technologie XML 2+2c CS Z,ZK L 6 Holubová I. Holubová I., Svoboda M.
AD4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 2+2c CS Z,ZK Z 6    
BD6B36TS1 Testování software 14+6c   Z,ZK L 5 Bureš M. Bureš M., Frajták K.
B6B36TS1 Testování software 2+2+2   Z,ZK L 5 Bureš M. Bureš M.
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2+2c CS Z,ZK Z,L 6 Faigl J. Bošanský B., Faigl J., Lisý V.
AD7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 14+6s   Z,ZK Z 5    
A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 2+2s CS Z,ZK Z 5 Komárek M. Černý T., Komárek M.
B36SIN Úvod do softwarového inženýrství 2+2s   Z,ZK Z 5    
B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka 2+2c CS Z,ZK Z 6 Železný F. Bojar O., Hajič J., Pecina P., Zeman D., Žabokrtský Z.
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2+2   ZK   4 Kléma J. Kléma J.
AD7B36VYD Vytěžování dat 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A7B36VYD Vytěžování dat 2+2c CS Z,ZK Z 5 Železný F. Kléma J., Železný F.
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2+2c CS Z,ZK Z 6 Bureš M. Bureš M.
BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14+6c   Z,ZK Z 5 Vokřínek J. Chrpa L., Vokřínek J.
B6B36ZAL Základy algoritmizace 2+2+2   Z,ZK Z 5 Vokřínek J. Vokřínek J.
BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6+6   KZ Z 3 Náplava P. Kubr J., Náplava P.
B6B36ZPR Základy projektového řízení 4+4+2   KZ Z 3 Náplava P. Náplava P.
AD7B36TS1 Základy testování software 14+6c CS KZ Z 5    
A7B36TS1 Základy testování software 2+2c CS KZ Z 5 Bureš M. Bureš M.
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Kléma J., Pěchouček M., Štěpánková O.
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2+2c CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Kléma J., Pěchouček M.


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.