Granty

Projekty podporované granty

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13101 - katedra matematiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13102 - katedra fyziky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13104 - katedra jazyků 2010                  
13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13131 - katedra teorie obvodů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13133 - katedra kybernetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13135 - katedra řídicí techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13136 - katedra počítačů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13137 - katedra radioelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13138 - katedra měření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13136 / 13141 - centrum umělé inteligence         2014 2015 2016 2017 2018 2019
13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis             2016 2017 2018 2019
13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru             2016 2017 2018 2019
13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání             2016 2017 2018 2019
13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování               2017 2018 2019
13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy             2016 2017 2018 2019
13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat                 2018 2019
13133 / 13167 - multirobotické systémy                 2018 2019
13133 / 13168 - strojové učení                   2019
13903 / 13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky 2010                  
13905 / 13393 - centrum znalostního managementu   2011 2012 2013            
13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci 2010         2015 2016 2017 2018 2019
13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka             2016 2017 2018 2019
13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu 2010 2011       2015        
13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR 2010                  
Stránka vytvořena 18.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.