Granty

Projekty podporované granty

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13101 - katedra matematiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13102 - katedra fyziky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13104 - katedra jazyků 2009 2010                
13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13131 - katedra teorie obvodů 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13133 - katedra kybernetiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13135 - katedra řídicí techniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13136 - katedra počítačů 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13137 - katedra radioelektroniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13138 - katedra měření 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13136 / 13141 - centrum umělé inteligence           2014 2015 2016 2017 2018
13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis               2016 2017 2018
13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru               2016 2017 2018
13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání               2016 2017 2018
13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování                 2017 2018
13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy               2016 2017 2018
13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat                   2018
13133 / 13167 - multirobotické systémy                   2018
13903 / 13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky 2009 2010                
13905 / 13393 - centrum znalostního managementu 2009   2011 2012 2013          
13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci   2010         2015 2016 2017 2018
13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka               2016 2017 2018
13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu   2010 2011       2015      
13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR 2009 2010                
Stránka vytvořena 11.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.