Granty

Projekty podporované granty

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13101 - katedra matematiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13102 - katedra fyziky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13113 - katedra elektrotechnologie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13115 - katedra elektroenergetiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13117 - katedra elektromagnetického pole 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13131 - katedra teorie obvodů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13132 - katedra telekomunikační techniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci         2015 2016 2017 2018 2019 2020
13133 - katedra kybernetiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání           2016 2017 2018 2019 2020
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování             2017 2018 2019 2020
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy           2016 2017 2018 2019 2020
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat               2018 2019 2020
     13167 - multirobotické systémy               2018 2019 2020
     13168 - strojové učení                 2019 2020
13134 - katedra mikroelektroniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13135 - katedra řídicí techniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13136 - katedra počítačů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13141 - centrum umělé inteligence       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13143 - Intelligent Data Analysis           2016 2017 2018 2019 2020
     13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru           2016 2017 2018 2019 2020
13137 - katedra radioelektroniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13138 - katedra měření 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum 2011       2015          
     13921 - oddělení vědy a výzkumu 2011       2015          
13904 - oddělení proděkana pro vnější vztahy                   2020
     13923 - oddělení vnějších vztahů - PR                   2020
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2011 2012 2013     2016 2017 2018 2019 2020
     13393 - centrum znalostního managementu 2011 2012 2013              
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka           2016 2017 2018 2019 2020
Stránka vytvořena 30.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.