Skupina předmětů - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované volitelné předměty příslušné katedry.

Volitelné předměty

Student si může kromě níže uvedených volitelných předmětů zapsat jako předmět volitelný libovolný předmět bakalářského resp. magisterského programu, který není součástí jeho studijního plánu.

Předměty, které mají ve svém kódu na třetí pozici u českých předmětů symbol "B" (resp. na čtvrté pozici u anglických předmětů) jsou určeny pro studenty bakalářského studia, analogicky symbol "M" ukazuje na předměty určené pro předměty pro studium magisterské.

Vyberte katedru

Katedra matematiky

Předmět Název Semestr Dokumentace
B0B01MVM Matematika v Maple Z, L
B0B01PAN Pokročilá analýza L
B0B01TIK Teorie informace a kódování L

Katedra fyziky

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0B02PT Praktická typografie Z
A0M02PT Praktická typografie Z
A0B02AKA Akustické aplikace Z
A0M02AKA Akustické aplikace Z
AE0B02AKA Acoustic Applications Z
AE0M02AKA Acoustic Applications Z
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku Z
A0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku Z
A0B02FPL Fyzika pevných látek L
A0M02FPL Fyzika pevných látek L
A0B02ZIP Životní prostředí Z
A0M02ZIP Životní prostředí Z
AE0B02ZIP Environmental Science Z
AE0M02ZIP Environmental Science Z
AE0B02FPL Solid State Physics L
AE0M02FPL Solid State Physics L
A0B02TF1 Teoretická fyzika 1 -  mechanika Z
A0M02TF1 Teoretická fyzika 1 -  mechanika Z
B0B02PT Praktická typografie Z
B0M02PT Praktická typografie Z
BD0B02ASF Astrofyzika L
BD0M02ASF Astrofyzika L
B0B02AKA Akustické aplikace Z
B0M02AKA Akustické aplikace Z
BE0B02AKA Acoustic Applications Z
BE0M02AKA Acoustic Applications Z
B0B02ASF Astrofyzika L
B0M02ASF Astrofyzika L
B0B02EKE Ekologie a ekotechnika L
BE0B02EKE Environmental Engineering L
B0M02EKE Ekologie a ekotechnika L
BE0M02EKE Environmetal Engineering L
B0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku Z
B0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku Z
B0B02FPL Fyzika pevných látek L
B0M02FPL Fyzika pevných látek L
B0B02UAK Úvod do akustiky L
BE0B02UAK Introduction to Acoustics L
B0B02UFL Úvod do fyziky laserů L
B0M02UFL Úvod do fyziky laserů L
BE0B02UFL Introduction to Laser Physics L
BE0M02UFL Introduction to Laser Physics L
B0B02ZIP Životní prostředí Z
B0M02ZIP Životní prostředí Z
BE0B02ZIP Environmental Science Z
BE0M02ZIP Environmental Science Z
BE0B02ASF Astrophysics L
BE0B02FEN Physics for Electroenergetics Z
BE0B02FPL Solid State Physics L
BE0M02ASF Astrophysics L
BE0M02FEN Physics for Electroenergetics Z
BE0M02FPL Solid State Physics L
B0B02TF1 Teoretická fyzika 1 -  mechanika Z
B0M02TF1 Teoretická fyzika 1 -  mechanika Z
B0B02TF2 Teoretická fyzika 2 -  kvantová teorie L
B0M02TF2 Teoretická fyzika 2 -  kvantová teorie L
B0B02SF Statistická fyzika -Teoretická fyzika 3 L
B0M02SF Statistická fyzika -Teoretická fyzika 3 L
B0B02VNP Vlny a nestability v plazmatu - Teoretická fyzika 4 Z
B0M02VNP Vlny a nestability v plazmatu - Teoretická fyzika 4 Z

Katedra jazyků

Předmět Název Semestr Dokumentace
AE0B04C0 Český jazyk 0 Z, L
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 Z, L
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 Z, L
A0B04KN2 Německá konverzace 2 Z, L
A0B04PZP Příprava na pobyt německy Z, L
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 Z, L
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 Z, L
A0B04S4 Španělský jazyk 4 Z, L
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 Z, L
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 Z, L
A0B04FCE3 Příprava na FCE 3 Z, L
A0B04JAP Japonština Z, L
A0B04CIN Čínština Z, L
A0B04TOEFL TOEFL L
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé Z, L
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 Z, L
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 Z, L
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 Z, L
A0B04C2L Český jazyk 2-2 L
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Z, L
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 Z, L
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 Z, L
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 Z, L
A0B04GA Anglická gramatika Z, L
A0B04GN Německá gramatika v praxi Z, L
A0B04KA Anglická konverzace Z, L
A0B04KN Německá konverzace Z, L
A0B04KR Ruská konverzace Z, L
A0B04N1 Německý jazyk 1 Z, L
A0B04N2 Německý jazyk 2 Z, L
A0B04N3 Německý jazyk 3 Z, L
A0B04OA Anglický odborný jazyk Z, L
A0B04ON Německý odborný jazyk Z, L
A0B04RET Rétorika Z, L
A0B04R1 Ruský jazyk 1 Z, L
A0B04R2 Ruský jazyk 2 Z, L
A0B04R3 Ruský jazyk 3 Z, L
A0B04S1 Španělský jazyk 1 Z, L
A0B04S2 Španělský jazyk 2 Z, L
A0B04S3 Španělský jazyk 3 Z, L
A0B04JAP2 Japonština 2 Z, L
A0B04CIN2 Čínština 2 Z, L
XP04A1 Anglický jazyk 1 Z, L
XP04A2 Anglický jazyk 2 Z
B0B04A21 Anglický jazyk A 2-1 Z, L
B0B04A22 Anglický jazyk A 2-2 L
B0B04B11 Anglický jazyk B 1-1 Z
B0B04B12 Anglický jazyk B 1-2 L
B0B04B1K Anglický jazyk B 1 - klasif.záp. Z, L
B0B04B21 Anglický jazyk B 2-1 Z, L
B0B04B22 Anglický jazyk B 2-2 Z, L
B0B04B2Z Anglický jazyk B 2 - zkouška Z, L
A0B04KA2 Anglická konverzace 2 Z, L
B3B04PSA Akademické psaní Z, L
B3B04PRE Prezentační dovednosti Z, L
AE04C1 Czech language 1 Z, L

Katedra elektrotechnologie

Předmět Název Semestr Dokumentace
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky Z
B0B13ETM Elektrotechnické materiály L
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů Z
BVB13NNT Nanotechnologie L
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice L
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů Z
B0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky L
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku Z
B0M13PRE Průmyslová elektronika Z
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů L
B0M13TPR Technologické projektování L
B0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie L
BEVB13NNT Nanotechnology L
BE0M13AEZ Application of electrochemical sources Z
BE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic L
BE0M13PEK Introduction tu industrial ecology L
BD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů L

Katedra elektrických pohonů a trakce

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0B14TME Technická mechanika L
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika L
A0B14AMS Aktuátory a malé stroje L
A0B14TDO Technická dokumentace Z
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu Z
A0M14MDS Modelování dynamických soustav L
A0M14FZP Fyzikální základy přístrojů Z, L
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů L
B0B14TDO Technická dokumentace Z
B0B14AMS Aktuátory a malé stroje L
B0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika L
B0M14MDS Modelování dynamických soustav L
B0M14ZEP Zkoušení elektrických pohonů L
B0B14MEP Modelování v elektrických pohonech L

Katedra elektroenergetiky

Předmět Název Semestr Dokumentace
B0B15PES Provoz elektroenergetických soustav Z
B0B15EIN Elektrické instalace vn a nn L
B0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav Z
B0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví L
BD0B15PES Provoz elektroenergetických soustav Z
BD0B15EIN Elektrické instalace vn a nn L
BD0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav Z
BD0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví L
BE0B15PES Power Systems Operation Z
BE0M15DSE Dynamics and Reliability of Electric Power Systems Z

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Předmět Název Semestr Dokumentace
B0B16ET1 Etika 1 Z
B0B16FI1 Filozofie 1 Z
B0B16FIL Filozofie Z
B0B16HI1 Historie 1 Z
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 Z
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky Z, L
B0B16MPL Psychologie pro manažery Z, L
B0B16MPS Manažerská psychologie Z, L
B1B16ZPU Základy podnikání L
B1B16MME Makro a mikroekonomika Z, L
B1B16PPP Právo pro podnikání L
B0M16FIL Filozofie 2 L
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny L
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 L
B0M16PSM Manažerská psychologie Z, L
B0M16TEO Teologie L
A0M16MGM Management Z, L
B0M16EBE Energetická bezpečnost Z

Katedra elektromagnetického pole

Předmět Název Semestr Dokumentace
BE0B17LAB Medical Applications of Biological Effects of EM Field L
B0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole L
B0M17NKA Návrh a konstrukce antén Z
BE0M17NKA Antenna Design and Technology Z
B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility Z
B0M17VOD Vláknově optické detekce L
B0B17MTB Matlab Z, L
BE0B17MTB Matlab Z, L

Katedra teorie obvodů

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů Z

Katedra telekomunikační techniky

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0M32KMP Komunikační a mediální právo Z
AE0M32KMP Communications and Media Law Z, L
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví Z
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení L
B2B32STE Síťové technologie Z
B2M32PST Pokročilé síťové technologie Z
B2M32IBEA Informační bezpečnost L
A0M32PRD Prostředky datové komunikace Z
BE2M32IBEA Information Security L
B6B32TKS Telekomunikační sítě L
B2B32DATA Datové sítě Z
B2B32DITA Digitální technika Z
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě L
B6B32SOS Síťové operační systémy Z
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě Z
B2B32PPS Plánování a provozování sítí Z
PST Počítačové sítě a telekomunikace Z

Katedra kybernetiky

Předmět Název Semestr Dokumentace
A4M33RPR Řízení projektů Z
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací Z
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi Z
A0M33PAR Praktická robotika Z
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie L
A6M33KSY Kognitivní systémy Z
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy Z
A6M33BIO Biometrie Z

Katedra mikroelektroniky

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů L
A0M34NSV Návrh systémů VLSI Z
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu L
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy Z
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku L
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu L
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika Z

Katedra počítačů

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0M33BEP Bezpilotní prostředky L
AD0M33BEP Bezpilotní prostředky L
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace Z, L
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. Z, L
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. Z, L
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. Z, L
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. Z, L
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. Z, L
A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE Z
A4M36ISS Integrace služeb softwarových systémů L
A0X36MOOC Massive Open Online Course Z
A0B36PRI Programování Z, L

Katedra radioelektroniky

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích Z
AE0M37SEK Synchronization and equalization in digital communications Z
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice Z
AE0M37CIR Implementation of the digital circuits in Radio Z
A0M37RLP Řízení letového provozu Z
AD0M37RLP Řízení letového provozu Z
AE0M37RLP Air traffic control Z
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ L
A1B37KEL Komunikace a elektronika Z
AE1B37KEL Communication and Electronics Z
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice L
B0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby L

Katedra měření

Předmět Název Semestr Dokumentace
A0B38GRP Grafické programování Z
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí Z
AE0B38APH FPGA Applications Z
A0B38LPT Letecká přístrojová technika L
A0M38MAP Magnetické prvky a měření Z
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů L

Katedra počítačové grafiky a interakce

Předmět Název Semestr Dokumentace
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita Z
B0B39GRT Grafická tvorba Z, L
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I Z
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II L
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I Z
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II L
BE0M39PGR Computer Graphics L
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 L
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu L
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech Z
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu L

Ústav tělesné výchovy a sportu

Předmět Název Semestr Dokumentace
A003TV  Tělesná výchova  kr.2 Z, L
TV-V1 Tělesná výchova kr.1 Z, L
TVV  Tělesná výchova kr.0 Z, L
TVV0 Tělesná výchova kr.0 Z, L
TVKLV Tělovýchovný kurz letní  L
TVKZV  Tělovýchovný kurz zimní Z

 


Stránka vytvořena staticky 7.1.2019 09:48:09, semestry: L/2018-19,
připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů
Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.