Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | E | F | H | I | L | M | O | P | Q | R | Ř | S | T | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13116 FEL - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0B16BAP Bachelor project 28s EN Z Z,L 20    
AE8B16BAP Bachelor project 7s   Z Z,L 9    
AD0B16BAP Bakalářská práce 28s CS Z Z,L 20    
A0B16BAP Bakalářská práce 28s CS Z Z,L 20    
A8B16BAP Bakalářská práce 7s   Z Z,L 9    
F16BP Bakalářský projekt 4s   Z Z 8    
AE0B16EPD Business economics 2+2s EN KZ Z,L 4    
AE1B16EKP Business Economics 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE5B16EPD Business Economics 2P+2S EN KZ Z,L 4 Podivínský T.  
AE1M16PPP Business Law II 3+1s EN Z L 4    
AE1B16PAP Business Law 2+2s EN Z,ZK Z 5    
AE1M16LOG Business Logistics 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16LOG Business Logistics 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AD1M16CTR Controlling 14+6s CS Z,ZK Z 6    
AE1M16CTR Controlling 2+2s EN Z,ZK Z 6    
A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z 6    
BE1M16CTR1 Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
BE1M16CTR Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BD1M16CTR1 Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
BD1M16CTR Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 6    
B1M16CTR1 Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Zralý M.  
B1M16CTR Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
AE0B16FIP Corporate Finance 2P+2S EN Z,ZK Z,L 4 Beneš M.  
AE1M16MAM Decision Modelling 2+2s EN Z,ZK L 5    
AE1M16RES Development of Energy Systems 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Krejcar R.  
AE0M16DIP Diploma thesis 36s EN Z L,Z 25    
AD0M16DIP Diplomová práce 36s CS Z L,Z 25    
A0M16DIP Diplomová práce 36s   Z L,Z 25    
AD1M16DES Dopravní energetické systémy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16DES Dopravní energetické systémy 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16DES Dopravní energetické systémy 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Vítek M.  
B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vítek M.  
AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 5    
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK L 4 Lízal L.  
AE0M16EET Economics of Electro and Telecommunication Engineering 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M.  
AE1M16EUE Economy of Energy Use 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beranovský J.  
BE1M16EUE Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AE0M16EKE Economy of Power Industry 2+2s EN KZ Z 4    
BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 5 Bemš J., Králík T.  
BE1M16EKE Economy of Power Industry 2P+2S EN KZ Z 4    
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21+3s CS Z,ZK Z 5    
A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21KP+3KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BD1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 Lízal L.  
B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 2P+2S CS Z,ZK L 4 Lízal L.  
AD1M16EKM Ekonometrie 14+6c CS Z,ZK L 5    
AE1M16EKM Ekonometrie 2+2c EN Z,ZK L 5    
A1M16EKM Ekonometrie 2+2c CS Z,ZK L 5    
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14+6s CS KZ Z 4    
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 4    
BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.  
BD1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KS CS KZ Z 4    
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.  
B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2P+2S CS KZ Z 4    
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací 14+6s CS Z,ZK Z 5    
B1B16EOB Ekonomika ochran před bleskovými výboji 2P+2L CS Z,ZK L 5    
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4    
A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ L 5    
B2B16EPD Ekonomika podnikání 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Starý O.  
B2B16EPO Ekonomika podnikání 2P+2S CS KZ Z 4 Starý O.  
BD1M16ESO Ekonomika systémových ochran před bleskem 14KP+6KS CS ZK Z 4    
AD1M16EUE Ekonomika užití energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16EUE Ekonomika užití energie 2+2s CS Z,ZK L 5    
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 4 Beranovský J.  
BD1M16EUE1 Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
BD1M16EUE Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS KZ L 5    
B1M16EUE1 Ekonomika užití energie 2P+2S CS Z,ZK L 5 Beranovský J.  
B1M16EUE Ekonomika užití energie 2P+2S CS KZ L 5    
XP16ERE Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 2P+4D CS ZK   4 Knápek J.  
BD1M16EVE Ekonomika výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1M16EVE Ekonomika výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5 Beneš M.  
B0M16EBE Energetická bezpečnost 2P+0S CS ZK Z 2 Bartuška V., Knápek J.  
BE1M16ENI Environmental Engineering 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
BD1M16ENI Environmentální inženýrství 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 5    
B1M16ENI Environmentální inženýrství 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5    
AE0B16ET1 Ethic 2+2s EN KZ L 4    
B0B16ET1 Etika 1 2P+2C CS KZ Z 4 Slámečka V.  
AD0B16ET1 Etika 14+6s CS KZ L 4    
A0B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L 4    
AD0B16FI1 Filozofie I 14+6s CS KZ Z,L 4    
A0B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
AD0M16FI2 Filozofie II 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16FI2 Filozofie II 2+2s CS Z,ZK L 4    
B0B16FI1 Filozofie 1 2P+2S CS KZ Z 4 Zamarovský P.  
BD0M16FIL Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
BD0M16FI2 Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
B0M16FIL Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Zamarovský P.  
B0M16FI2 Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK L 4    
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L 2    
B0B16FIL Filozofie 2P+0S CS ZK Z,L 2 Zamarovský P.  
B6B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L 2    
BD6B16FIP Finance a podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D   Z,ZK L 5 Starý O., Vašíček J.  
AE1B16UFI Finance of Corporations 2+2c EN Z,ZK L 5    
A5M16FIP Finance podniku 3P+1C CS KZ L 4 Starý O., Vašíček J.  
AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vašíček J.  
AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 6    
BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK L 5 Starý O.  
BE1M16FIM Financial Management 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD1M16FIM Finanční management 14+6c CS Z,ZK L 6    
A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L 6    
BD1M16FIM1 Finanční management 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Starý O.  
BD1M16FIM Finanční management 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
B1M16FIM1 Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 5 Starý O.  
B1M16FIM Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 6    
AD1M16FIU Finanční účetnictví 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16FIU Finanční účetnictví 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Vašíček J.  
B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vašíček J.  
AD0B16HI1 Historie I 14+6s CS KZ Z 4    
A0B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L 2    
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2P+0S CS ZK Z,L 2 Efmertová M.  
B6B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L 2    
AD0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 14+6s CS KZ L 4    
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2+2s CS KZ Z,L 4    
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2P+2S CS KZ Z 4    
AD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2+2s CS Z,ZK L 4    
BD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD0M16HVT Historie vědy a techniky 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK L 4 Efmertová M.  
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Efmertová M.  
B0B16HI1 Historie 1 2P+2S CS KZ Z 4 Josefovičová M.  
AE0B16HI1 History I 2+2s EN KZ Z 4    
BE0M16HSD1 History of economy and social studies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
BE0M16HSD History of economy and social studies 2P+2S EN Z,ZK L 4    
AE0B16HT1 History of science and technology 1 2+2s EN KZ Z 4    
BE0B16HT1 History of science and technology 1 2P+2S EN KZ Z,L 4    
AE0M16HT2 History of science and technology 2 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16HT2 History of science and technology 2 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16HVT History of science and technology 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AE0B16HTE History of technics and economy 2+0s   ZK Z 2    
BD0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
BD0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5    
B0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK L 4    
AE1B16IND Individual project 4s EN Z Z 5    
AE1M16IND Individual project 4s EN Z Z 5    
AE1M16PMI Individual project 4s EN Z Z,L 12    
BE1M16IND Individual project 0P+4S EN Z Z 5    
AD1B16IND Individuální projekt 14+6s CS Z Z 5    
AD1M16IND Individuální projekt 0+12s CS Z Z 5    
A1B16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5    
A1M16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5    
AD7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 14+6s CS Z,ZK L 5    
AD7B16INS Informační systémy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
BD6B16INS Informační systémy 14KP+6KS CS KZ L 4 Náplava P.  
B6B16INS Informační systémy 2P+2S+2D CS KZ L 4 Náplava P.  
BE1M16ESO Lightning protection economy 2P+2S EN ZK Z 4    
AE1B16MME Macro and Microeconomics 2+2s EN Z,ZK Z 5    
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD0B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
BE0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S EN Z,ZK Z 4 Jandera J.  
B0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Fialová H.  
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Lízal L.  
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 6    
AE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Vastl J.  
BD1M16MES Management energetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Starý O.  
AE1M16MEE Management of Power Production 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MEE Management of Power Production 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M.  
AD1M16MEE Management výroby energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MEE Management výroby energie 2+2s CS Z,ZK L 5    
BD1M16MEE Management výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1M16MEE Management výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5    
AD1M16MAV Management výroby 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L 5    
BD1M16MAV Management výroby 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1M16MAV Management výroby 2P+2S CS Z,ZK L 5    
AD0M16MGM Management 14+6s CS Z,ZK Z,L 5    
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Hrubá M., Knápek J.  
BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Knápek J.  
AD0B16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 4    
AD0M16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L 2    
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
A0M16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
BD0M16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4 Hrubá M., Knápek J.  
BD5B16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z L 4 Hrubá M.  
B0B16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 4 Fiala J.  
B0M16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 4 Fiala J.  
B0M16PSM Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Fiala J.  
B6B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L 2    
B6B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
B0B16MSO Manažerská sociologie 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
AD1M16MAM Manažerské modely 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MAM Manažerské modely 2+2s CS Z,ZK L 5    
BD1M16MNR Manažerské rozhodování 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16MNR Manažerské rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
AE1M16MAS Marketing Strategies 1+3s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MAS1 Marketing Strategies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AD1M16MAR Marketing 14+6s CS Z,ZK Z 5    
AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 5    
A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16MAR Marketing 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 5 Pešek O.  
B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 5 Pešek O.  
AD1M16MAS Marketingové strategie 7+9s CS Z,ZK Z 5    
A1M16MAS Marketingové strategie 1+3s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16MAS Marketingové strategie 7KP+9KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16MAS1 Marketingové strategie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Pešek O.  
B1M16MAS Marketingové strategie 1P+3S CS Z,ZK Z 5    
AD7B16MVY Marketingový výzkum 14+6s CS Z,ZK L 5    
A7B16MVY Marketingový výzkum 2+2s CS Z,ZK L 5    
BD6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK L 5 Knápek J.  
BD1M16OZE Obnovitelné zdroje energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AD1M16OVY Operační výzkum 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L 5    
BD1M16OVY Operační výzkum 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 5 Knápek J.  
AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 5 Knápek J.  
AD7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování 14+6s CS Z,ZK Z 5    
AE0B16FI1 Philosophy I 2+2s EN KZ Z,L 4    
AE0M16FI2 Philosophy II 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16FI2 Philosophy II 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0B16FI1 Philosophy 1 2P+2S EN KZ Z,L 4 Zamarovský P.  
BE0M16FIL Philosophy 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5 Zamarovský P.  
AD1M16LOG Podniková logistika 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16LOG Podniková logistika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
B1M16LOG Podniková logistika 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
XP16AFM Pokročilé metody finančního managementu 2P+4D CS ZK Z,L 4 Starý O.  
AE1M16VEN Power and Heat Production 2+2s EN KZ Z 5    
BE1M16VEN Power and Heat Production 2P+2S EN KZ Z 5    
AE1M16DES Power Transport Systems 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16DES Power Transport Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD6B16PIT Právo pro IT 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
B6B16PIT Právo pro IT 3P+1S+1D   Z,ZK Z 4 Briaský M., Kopačka P.  
B0B16PPP Právo pro podnikání 2P+2S CS KZ L 4 Košík P.  
B1B16PPP Právo pro podnikání 2P+2C CS Z,ZK L 5 Košík P.  
AD1M16PPP Právo pro podnikatele 21+3s CS Z L 4    
AD7B16POP Právo pro podnikatele 14+6s CS KZ Z 4    
A1M16PPP Právo pro podnikatele 3+1s CS Z L 4    
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 2    
AE2B16PRS Presentation skills 2+2s EN Z L 4    
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s CS Z Z,L 2    
BD6B16ISP Procesní řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Náplava P.  
AE1M16MAV Production Management 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MAV Production Management 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AE1B16RIP Project management 2+2s EN KZ L 5    
AE1M16PMG Project Management 2+2s EN KZ L 5    
BE1M16PMG Project Management 2P+2S EN KZ L 5    
BE5B99PRO Project 2P+2S+6D EN Z Z 10 Jandera J., Knápek J.  
BD1M16IND Projekt magisterský 0KP+28KS CS Z Z 5 Beneš M.  
B1M16IND Projekt magisterský 0P+4S CS Z Z 5    
AD1M16PMG Projektový management 14+6s CS KZ L 5    
A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L 5    
BD1M16PMG Projektový management 14KP+6KS CS KZ L 5    
B1M16PMG Projektový management 2P+2S CS KZ L 5    
BD0M16PSM Psychologie pro manažery 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 5 Hrubá M.  
B0B16MPL Psychologie pro manažery 2P+0S CS ZK Z,L 2 Fiala J.  
AE0B16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z 4    
AE0M16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z 4    
BE0M16MPS Psychology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16PSM Psychology 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AE1M16JAK Quality management 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16JAK Quality management 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Jandera J.  
BE1M16OZE Renewable Energy Sources 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16RES Rozvoj energetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Krejcar R.  
AD1M16JAK Řízení jakosti 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M16JAK Řízení jakosti 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16JAK Řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Jandera J.  
AD7B16PRO Semestrální projekt 0+15s CS KZ Z 6    
BD6B16PRO Semestrální projekt 14KP+6KS CS KZ Z 6    
B6B16PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14+6c CS Z,ZK L 5    
A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L 5    
BD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Tashpulatov S.  
AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 5    
BE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BD1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
AD1M16SIR Systémové inženýrství 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BD0M16TE1 Teologie 1 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
B0M16TE1 Teologie 1 2P+2S CS Z,ZK L 4 Slámečka V.  
AD0M16TE1 Teologie 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16TE1 Teologie 2+2s CS Z,ZK L 4    
BD0M16TEO Teologie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Slámečka V.  
AE0M16TE1 Theology 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16TEO Theology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16TE1 Theology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 5    
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
B1B16UEE Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2S CS KZ Z 4 Knápek J.  
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky 0P+4S CS ZK L 2 Efmertová M.  
AD1M16VEN Výroba energie 14+6s CS KZ Z 5    
A1M16VEN Výroba energie 2+2s CS KZ Z 5    
BD1M16VEN Výroba energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16VEN Výroba energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
BD1B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 Starý O.  
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B1B16ZFM Základy finančního managementu 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
B1B16MIK Základy mikroekonomiky 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
BD0B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 14KP+6KS CS KZ L 4    
B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 2P+2C CS KZ Z 5 Starý O.  
BD6B16ZPD Základy podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M.  
B0B16ZPU Základy podnikání 2P+2S CS KZ L 4 Starý O.  
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M.  
BD6B16ZMI Získávání marketingových informací 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B6B16ZMI Získávání marketingových informací 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Pešek O.  


Stránka vytvořena 16.7.2020 12:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.