Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13101 - katedra matematiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13102 - katedra fyziky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13131 - katedra teorie obvodů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13133 - katedra kybernetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13135 - katedra řídicí techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13136 - katedra počítačů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13137 - katedra radioelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13138 - katedra měření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13136 / 13141 - centrum umělé inteligence         2014   2016 2017 2018 2019
13136 / 13142 - kabinet výuky informatiky                   2019
13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis         2014 2015 2016 2017 2018 2019
13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru           2015 2016 2017 2018 2019
13136 / 13145 - skupina znalostních softwarových systémů                   2019
13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika           2015 2016 2017 2018  
13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání           2015 2016 2017 2018 2019
13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování           2015 2016 2017 2018  
13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy         2014 2015 2016 2017 2018 2019
13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat           2015 2016 2017 2018 2019
13133 / 13167 - multirobotické systémy             2016 2017 2018 2019
13133 / 13168 - strojové učení           2015 2016 2017 2018 2019
13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů             2016 2017 2018 2019
13139 / 13210 - institut Intermédií ČVUT 2010             2017 2018  
13905 / 13393 - centrum znalostního managementu     2012 2013 2014 2015 2016   2018  
13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci   2011 2012 2013     2016 2017    
13000 / 13902 - oddělení proděkana pro studium             2016 2017    
13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu   2011       2015 2016   2018  
13902 / 13922 - studijní oddělení     2012   2014 2015        
13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR     2012     2015        
Stránka vytvořena 18.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.