Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13101 - katedra matematiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13102 - katedra fyziky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13104 - katedra jazyků 2009                  
13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13131 - katedra teorie obvodů 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13133 - katedra kybernetiky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13135 - katedra řídicí techniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13136 - katedra počítačů 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13137 - katedra radioelektroniky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13138 - katedra měření 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13136 / 13141 - centrum umělé inteligence           2014   2016 2017 2018
13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis           2014 2015 2016 2017 2018
13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru             2015 2016 2017 2018
13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika             2015 2016 2017  
13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání             2015 2016 2017 2018
13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování             2015 2016 2017 2018
13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy           2014 2015 2016 2017 2018
13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat             2015 2016 2017 2018
13133 / 13167 - multirobotické systémy               2016 2017 2018
13133 / 13168 - strojové učení             2015 2016 2017 2018
13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů               2016 2017 2018
13139 / 13210 - institut Intermédií ČVUT   2010             2017 2018
13905 / 13393 - centrum znalostního managementu       2012 2013 2014 2015 2016   2018
13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci     2011 2012 2013     2016 2017  
13000 / 13902 - oddělení proděkana pro studium               2016 2017  
13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka     2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu     2011       2015 2016   2018
13902 / 13922 - studijní oddělení       2012   2014 2015      
13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR       2012     2015      
Stránka vytvořena 11.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.