Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13101 - katedra matematiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13102 - katedra fyziky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13113 - katedra elektrotechnologie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13115 - katedra elektroenergetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13117 - katedra elektromagnetického pole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13131 - katedra teorie obvodů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13132 - katedra telekomunikační techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci   2011 2012 2013     2016 2017   2019
13133 - katedra kybernetiky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13161 - geometrie vidění a robotika           2015 2016 2017 2018  
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání           2015 2016 2017 2018 2019
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování           2015 2016 2017 2018  
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy         2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat           2015 2016 2017 2018 2019
     13167 - multirobotické systémy             2016 2017 2018 2019
     13168 - strojové učení           2015 2016 2017 2018 2019
     13169 - skupina znalostních softwarových systémů             2016 2017 2018 2019
13134 - katedra mikroelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13135 - katedra řídicí techniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13136 - katedra počítačů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13141 - centrum umělé inteligence         2014   2016 2017 2018 2019
     13142 - kabinet výuky informatiky                   2019
     13143 - Intelligent Data Analysis         2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru           2015 2016 2017 2018 2019
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů                   2019
13137 - katedra radioelektroniky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13138 - katedra měření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     13210 - institut Intermédií ČVUT 2010             2017 2018  
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum   2011       2015 2016   2018  
     13921 - oddělení vědy a výzkumu   2011       2015 2016   2018  
13902 - oddělení proděkana pro studium     2012   2014 2015 2016 2017    
     13922 - studijní oddělení     2012   2014 2015        
13904 - oddělení proděkana pro vnější vztahy     2012     2015        
     13923 - oddělení vnějších vztahů - PR     2012     2015        
13905 - oddělení tajemníka fakulty   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
     13393 - centrum znalostního managementu     2012 2013 2014 2015 2016   2018  
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Stránka vytvořena 12.12.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.