Česky English

ČVUT - FEL - Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13101 - katedra matematiky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13102 - katedra fyziky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13104 - katedra jazyků 2006 2007 2008 2009            
K13113 - katedra elektrotechnologie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13115 - katedra elektroenergetiky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13117 - katedra elektromagnetického pole 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13131 - katedra teorie obvodů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13132 - katedra telekomunikační techniky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13133 - katedra kybernetiky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13134 - katedra mikroelektroniky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13135 - katedra řídicí techniky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13136 - katedra počítačů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13137 - katedra radioelektroniky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13138 - katedra měření 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
K13210 - institut Intermédií ČVUT         2010          
K13393 - centrum znalostního managementu             2012 2013 2014 2015
K13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci           2011 2012      
K13911 - sekretariát děkana a tajemníka           2011 2012 2013 2014 2015
K13921 - oddělení vědy a výzkumu                   2015
K13922 - studijní oddělení             2012 2013 2014  
K13923 - oddělení vnějších vztahů - PR             2012      
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.